Med Cisco Spark Care-skrivbordet kan du se hur det går för dig och din organisation. Använd informationen från rapporterna för att förbättra prestationen och effektiviteten inom organisationen.

Visa prestationsrapporter:

  1. Logga in på Cisco Spark Care-skrivbordet.

  2. Klicka på ikonen rapporter på Care-skrivbordet.

  3. Välj en medietyp som rapporterna ska filtreras efter:

    • Alla uppgifter – Rapporter över alla chattar och återuppringningar som har hanterats.

    • Chattar – Rapporter över chattar och videochattar som har hanterats. Administratören aktiverar videochattfunktionen för användare inom organisationen.

    • Återuppringningar – Rapporter över alla begäranden om återuppringning som har hanterats.

  4. Ange tidsperioder som i dag, i går, förra veckan, förra månaden och de senaste tre månaderna.

Följande rapporter är tillgängliga:

Totalt hanterat– visar det totala antalet aktiviteter som har hanterats för den valda medie typen.

Genomsnittlig kund nöjdhet– en besvarar kund tjänstens nöjdhet. Mät värdet baseras på feedback från kunder i slutet av interaktionen.

Genomsnittlig hanterings tid– representerar den genomsnittliga tid det tar att hantera en kundinteraktion.