Konfigurera en standardlicensmall för nya användare


Standardlicensmallen gäller för nya användare. Befintliga användare påverkas inte.


Automatisk licenstilldelning stöds inte för Webex Calling. Du kan inte välja Webex Calling i licensmallen.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till användare och klickar på Hantera användare.

2

Välj Konfigurera mall för automatisk tilldelning.

3

Välj bland de tillgängliga tjänsterna och klicka på Spara.

Om du inte anger vilka prenumerationer du vill tilldela licenser från kommer mallen att välja slumpmässigt.

4

Granska licenserna i mallen och klicka på Spara.

Din licensmall aktiveras och licenser tilldelas automatiskt när nya användare läggs till.