Cisco Webex Meetings app-kommandon för slack

Använd dessa kommandon med Cisco Webex Meetings-appen för att dela knappen delta i möte med ditt team för ditt Webex möte i personligt rum eller Webex schemalagt möte, schemalägga ett Webex-möte eller Visa en lista över dina kommande möten.

Kommando Beskrivning

/webex

Delar en knapp för att delta i ett möte i ditt Webex personliga rum i kanalen, och tillhandahåller en Starta Mötes knapp som endast är synlig för dig.

Om du inte har ett Webex personligt rum, men har en värdkonto i Webex Meetings, är ett möte schemalagt till närmast fem minuters intervall, till exempel om du använder kommandot kl. 10:16, ett möte schemaläggs till 10:20. Kommandot delar en knapp för att delta i mötet för ett Webex-möte i kanalen, och tillhandahåller en Starta Mötes knapp som endast är synlig för dig.

/webex [värd-id till personligt rum]

Delar en knapp för att delta i ett möte i det Webex personliga rum som är associerad med det angivna personliga rummets ID, oavsett om det är ditt personliga rum-ID eller någon annans.

/webex [mötesnummer]

Delar en knapp för att delta i ett schemalagt Webex-möte som har den angivna mötesnummer.

/Webex [@display namn]

Delar en knapp för att delta i ett möte i Webex personliga rum som är knuten till den här grupp medlemmens e-postadress.

/Webex-inspelningar

Visar en lista över upp till tio tidigare inspelningar från Webex möten som du har varit värd för och spelade in i molnet. Du kan spela upp eller dela inspelningar i en kanal. Listan inkluderar inspelningar från alla Webex-webbplatser som du använder.

/webexhelp

Visar de tillgängliga kommandona för Cisco Webex Meetings-appen.

/webexhelp feedback

Visar feedback dialogruta där du kan skicka feedback om en befintlig funktion eller begära en ny funktion.

/webexhelp-version

Visar den aktuella versionen av ditt Cisco Webex Meetings-program, Cisco Webex Meetings-bot och Webex webbplats.

/webexschedule

Med det här alternativet visas ett Webex Meeting dialogruta schemalägga , vilket gör att du kan schemalägga ett Webex möte.

/webexschedule mitt rum

Visar mötes dialogruta i det personliga rummet , vilket gör att du kan schemalägga ett möte i ditt personliga rum.

/webexschedule [mitt rum] <today/tomorrow> <hh:mmAM/PM>

Schemalägger ett 30-minuters Webex-möte i dag eller imorgon den angivna tiden, t. ex. /webexschedule idag 10: – 10.00 schemalägger ett Webex-möte idag från 10:00 – 10:30 a.m.

Om mitt rum ingår, schemaläggs ett möte i ditt Webex personliga rum, t. ex. /webexschedule mina rum imorgon 1: – 16.00 schemalägger ett möte i ditt Webex personliga rum imorgon från 1:00 – 1:30 PM

Om du schemalägger mötet så att det börjar inom de kommande 10 minuterna, skickas knappen starta möte , som endast visas för dig, i konversationen.

/webexschedule lista[Today/imorgon/vecka/månad]

Exempel: /webexschedule lista idag

Visar en lista över dina kommande Webex möten idag, imorgon, nästföljande 7 dagar eller de kommande 30 dagarna. Du kan redigera, avbryta, starta eller delta i ett möte från listan.

Om du inte anger en tids period, t. ex. /webexschedule-listan, innehåller listan Webex-möten som har varit i nästföljande 30 dagar.

Starta och delta i möten

Du kan starta Webex möten som du schemalägger i slack.

1

Skriv /webexschedule listan idag i en kanal eller ett direkt meddelande för att visa en lista över dina kommande möten.

2

I Mötes listan klickar du på starta under namnet på det möte som du vill starta.

Start- knappen visas upp till 15 minuter före schemalagt möte.

Mötet öppnas i ett nytt webbläsarfönster.
Du kan använda ditt Webex personliga rum för att starta direkt möten. Om du inte har ett Webex personligt rum, men har en värdkonto i Webex Meetings, kommer ett direkt möte att schemaläggas.

Mötet är schemalagt till närmast fem minuters intervall, till exempel om du klickar på " Ring kl. 10:16", ett möte schemaläggs till 10:20 kl.

Går du till den kanal eller konversation som du vill använda för direkt mötet och väljer ett av följande alternativ:

 • Ange /Webex.
 • Välj genvägar > Starta Webex möte och välj konversation eller kanal för mötet.

 • Klicka på Ring.
  Välj Starta ett samtal med Cisco Webex Meetings

   

  Din team ägare eller administratör måste aktivera samtal i slack med Cisco Webex Meetings för detta alternativ.

Mötes länken visas i kanalen eller konversationen som du har valt.

1

Skriv /webexschedule listan idag i en kanal eller ett direkt meddelande för att visa en lista över dina kommande schemalagda Webex möten i dag. Klicka på delta under namnet på mötet som du vill delta i.

När ett Webex möte startas i en kanal som du är i, skickas ett mötes meddelande i konversationen. Du kan klicka på delta i Mötes aviseringen för att delta i mötet.

Knappen delta visas upp till 15 minuter före schemalagt möte.

2

Klicka på delta på sidan som öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Schemalägga och hantera möten

Innan du börjar


Du kan schemalägga Webex möten och möten i personliga rum i slack om din Webex-administratör-integrerade slacktid-integrering.

Den här funktionen kräver Cisco Webex Meetings app version 2.0.2.0 eller senare kan du använda kommandot/webexhelp-version för att kontrol lera din program version. Om din program version inte är tillräckligt stor kontaktar du din ~ Workspace-administratör för att uppgradera Cisco Webex Meetings-appen för slack genom att installera om den.

1

Gör något av följande:

 • Standard Webex-möte – Skriv/webexschedule i en slacktid eller ett direkt meddelande .

  Om du föredrar att använda genvägar klickar du på genvägar > Schemalägga möte och väljer en konversation eller kanal för mötet.

 • Möte i personligt rum– i en slack kanal eller ett direkt meddelande skriver du /webexschedule-rum.

2

I Schemalägg ett Webex Meeting eller ett möte i ettpersonligt rum dialogruta anger du den information som krävs för ditt möte och klickar på Schemalägg.

Mötes informationen läggs till i kanal-eller direkt meddelandet så att andra kan se informationen.

Ett meddelande visas i kanal-eller direkt meddelandet när mötet startar, när någon ansluter till eller lämnar mötet och när mötet avslutas.

Du kan redigera eller avbryta Webex möten som du har schemalagt. Du har avbokat men inte redigera möten i personliga rum som du har schemalagt.

Hitta det schemalagda Webex-möte som du vill redigera eller avbryta. Du kan skriva /webexschedule-listan i ett kanal-eller direkt meddelande för att visa en lista över dina kommande möten.

 • Redigera ett möte, klicka på Redigera bredvid mötet och redigera informationen som krävs och klicka sedan på Spara.

  Redigera din Webex Meeting dialogruta
 • Avboka ett möte– Klicka på Avbryt under namnet på mötet som du vill avbryta och klicka sedan på OK.

Du kan visa en lista över dina kommande schemalagda Webex möten för idag, imorgon, kommande 7 dagar eller de kommande 30 dagarna.

Välj något av följande:

 • Skriv /webexschedule List [Today/imorgon/vecka/månad] i en kanal eller ett direkt meddelande.

  Om du till exempel vill visa en lista över dina kommande möten för imorgon, skriver du /webexschedule lista imorgon.

  Om du inte anger en tids period, till exempel, om du skriver /webexschedule-listan, kommer vår app att visa en lista över kommande möten för de kommande 30 dagarna.

 • Välj genvägar > Visa kommande möten och välj kanalen eller konversationen för att Visa Mötes listan.

Listan visar upp till 10 kommande möten.

Mötes aviseringar och användar status

Lär dig mer om aviseringar och påminnelser som du får för dina Webex möten i slack.


För att använda Mötes påminnelser och pågående aviserings funktioner ska du kontrol lera att du har installerat en version av Cisco Webex Meetings-appen för slack från 1 augusti 2019 eller senare. Om du har installerat appen före det datumet ska du kontakta din slacktid-arbetsyta för att uppgradera Cisco Webex Meetings-appen för slack genom att installera om den.

Du kommer att få en påminnelse om mötet när du är värd för eller är inbjuden till ett Webex möte som schemalagts i en kanal. Påminnelsen visas i kanal 10 minuter innan mötet är schemalagt att starta.

Påminnelse om möte

Mötes påminnelser visas endast för möten som är schemalagda i kanaler. De visas inte för möten som schemalagts i direkt meddelanden.

Om mötet har schemalagts mindre än 10 minuter innan start tiden får du inte en Mötes påminnelse istället får du ett privat meddelande.

När ett Webex möte startas i en kanal som du är i, skickas ett mötes meddelande i konversationen. Du kan klicka på delta i Mötes aviseringen för att delta i mötet. Aviserings uppdateringarna i realtid för att Visa mötets längd och profil bilden av alla personer som deltar i mötet.

När mötet har avslut ATS kommer aviserings uppdateringar att visas när mötet slutade, mötets varaktighet och hur många personer som deltar i mötet.

Aviseringar visas för Webex möten och möten i personliga rum som startas genom att använda knappen Call eller kommandot/Webex eller schemalägga genom att använda /webexschedule- kommandot.


Den här funktionen kräver Cisco Webex Meetings app version 2.0.4.0 eller senare kan du använda kommandot/webexhelp-version för att kontrol lera din program version. Om din program version inte är tillräckligt stor kontaktar du din ~ Workspace-administratör för att uppgradera Cisco Webex Meetings-appen för slack genom att installera om den.

Den här funktionen är tillgänglig för arbets ytor som finns på en betald plan.

I slack kan du se när medlemmar på din arbets yta finns i ett Webex möte som har startats från slack. Detta gör det enkelt att veta om andra är tillgängliga för att svara på meddelanden.

I sid listen indikerar telefon mottagaren emoji bredvid personens visnings namn att de finns i ett Webex-möte som har startats från slack.

I en konversation visas frasen " i ett Webex möte" bredvid någons visnings namn när de befinner sig i ett Webex-möte som har startats från slack.

Spela upp och dela inspelningar


Den här funktionen kräver Cisco Webex Meetings app version 2.0.2.0 eller senare kan du använda kommandot/webexhelp-version för att kontrol lera din program version. Om din program version inte är tillräckligt stor kontaktar du din ~ Workspace-administratör för att uppgradera Cisco Webex Meetings-appen för slack genom att installera om den.

När Mötes värden spelar in ett Webex-möte som de har planerat från slack, skickas ett inspelnings meddelande i konversationen. Meddelandet inkluderar mötets ämne, datum, tid, längd och Inspelnings knappen Spela upp .

Det finns två sätt att få till gång till din lista över inspelningar:

 • Du kan använda /Webex-inspelnings kommandot i en kanal eller konversation.

 • Du kan använda genvägen genom att klicka på > lista inspelningar för genvägar och välja en kanal eller konversation för att visa listan.

Båda alternativen visar en lista över upp till tio tidigare inspelningar från Webex möten som du har varit värd för och spelade in i molnet under de senaste 10 dagarna. Från den här listan kan du spela upp en inspelning eller dela den i en kanal. Listan visas bara för dig och inkluderar inspelningar från alla Webex-webbplatser som du använder.

1

Spela upp en inspelning. gör något av följande:

 • Välj spela upp inspelning i inspelningen när den publiceras i konversationen.
 • Välj spela upp inspelning under inspelningens titel som du vill spela upp från din inspelnings lista.
Inspelningen öppnas i ett nytt webbläsarfönster.
2

Så här delar du en inspelning:

 1. Välj dela inspelning under titeln på inspelningen som du vill dela från din inspelnings lista.

 2. Välj eller Skriv in den kanal som du vill dela inspelningen i och välj dela.