Automatisk installation av skrivbordsappen på låsta webbplatser

På Webex-webbplatser låsta till WBS39.5.x och WBS33.6.x, användare utan Webex produktivitetsverktyg (WBS33.0.x) eller skrivbordsprogrammet Webex Meetings (WBS33.x– WBS39.x ) kommer att installeras automatiskt för skrivbordsappen före mötet när de ansluter till ett möte på enWebex-webbplats av wbs39.8 som gäst.

För att undvika den här automatiska installationen kan användare installera en version av Webex Meetings-skrivbordsappen tidigare än WBS39.8 innan de deltar i ett möte på en WBS39.8 eller senare webbplats.

Uppmanas att installera Webex Meetings flera gånger

Om du rensar dina cookies i Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari kan du se installationsskärmen igen nästa gång du deltar i ett möte via din webbläsare, även om skrivbordsappen redan är installerad. Om du klickar på installationsfilen startar du skrivbordsappen.

Uppspelning av inspelning på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen, aktiveras det alternativet som standard i mötesschemaläggaren på din Webex Meetings-webbplats. Det aktiveras även i standardmötesmallen som du använder i Webex Meetings-produktivitetsverktyg för att schemalägga Webex-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av gemensamma mallar och vill att den första deltagaren som ansluter till möten automatiskt blir presentatör måste värden manuellt aktivera denna inställning i de gemensamma mallarna.

Nätverksbaserade inspelningar

Nätverksbaserade inspelningar kräver en bandbredd på minst 2.0 Mbit/s för att uppspelningen ska flyta smidigt, annars kan pauser uppstå.

MP4-uppspelning i videomöten som inte är Webex Meetings stöds inte för Webex Meetings-skrivbordsappen för Linux

Linux-användare med Webex Meetings-skrivbordsappen kan inte starta eller delta i ett icke-Webex-videomöte som har aktiverat MP4-uppspelning. De får ett varningsmeddelande om att deras operativsystem inte har stöd för mötet, eftersom Linux endast har stöd för ARF-inspelningsformatet.


Vi rekommenderar Att Linux-användare använder Webex Meetings-webbappen för uppspelning av MP4 i videomöten som inte är i Webex.

Aktiva möten med endast ljud återanvänds

Möten med endast ljud återanvänds enligt 90-dagarsperioden för att ta bort möten eller 180-dagarsperioden för återkommande möten, även om mötena har haft en värd eller ansluten till den tiden.

Personliga rum

Windows 8-telefoner och Skrivbordsprogrammet Webex Meetings för Linux – Du kan inte starta eller vara värd för ett möte i ditt personliga rum med enWindows Phone 8-enhet eller skrivbordsappen Webex Meetings för Linux.


Vi rekommenderar Linux-användare att använda Webex Meetings-webbappen för att starta eller vara värd för möten från sina personliga rum.

Lobby ipersonligt mötesrum – Användare som har följande enheter eller program kan inte vänta i lobbyn när det personliga rummet är låst: Webex Meetings-skrivbordsappen för Linux, TelePresence-enheter och Windows Phone 8-enheter. Inte heller kan användare som endast deltar i mötets ljuddel vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst. Dessa användare kommer att få ett meddelande om att rummet är låst, och kommer inte att kunna delta förrän rummet har låsts upp.


Vi rekommenderar Linux-användare att använda Webex Meetings-webbappen för att vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst.

Mer information om problem som påverkar personliga rum och Webex Meetings-video finns i Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

Cisco Webex-webbapp

Videobegränsning

VoIP stöds inte när Webex Meetings-videokonferenser är inaktiverat på värdkontot.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version kan laddningstiden bli längre eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Ett möte åt gången

Mac-användare kan endast delta i ett möte åt gången.

Mötesupplevelse

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade snabbstartsmallar som har skapats i äldre versioner av Webex Meetings kan sluta fungera efter uppgradering till den här versionen.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Funktionen "Alla kan dela"

 • Funktionen "Alla kan dela" är inte tillgänglig för Linux-användare i Webex Meetings-skrivbordsappen. Den är inte heller tillgänglig för mobila användare som använder tidigare versioner av Cisco Webex Meetings-mobilappen. Den här funktionen kommer att stödjas i Cisco Webex Meetings-appversion 6.6 eller senare på iPhone/iPad och version 6.5 eller senare på Android-enheter. Användare från mobila enheter som har tidigare versioner av programmet kan fortfarande bli utsedda till presentatörer genom att presentatörsrollen överlåts till dem, förutsatt att mobilappen har presentatörskapacitet.


  Vi rekommenderar Linux-användare att använda Webex Meetings-webbappen för att få åtkomst till funktionen "Alla kan dela".

 • Om en värd startar ett möte på en dator och sedan inaktiverar funktionen "Alla kan dela" under ett möte kan mötesdeltagare i det mötet som använder tidigare versioner av Cisco Webex Meetings-appen på iPhone-, iPad- och Android-enheter fortfarande dela.

 • Användare som har Cisco Webex Meetings-mobilappen kan inte inaktivera funktionen ”Alla kan dela” under mötets gång. De kommer istället följa webbplatsadministrationens inställning för den här funktionen.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i ett möte eller i en session, även om värden redan har anslutit till mötet. Om detta skulle inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden ger tillbaka värdrollen till den ursprungliga värden.

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättra uppdateringar gör Cisco ändringar som förbättrar hanteringen av kryptografiska nycklar som används för att generera URL:er som används i Webex Meetings Suite och Webex-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och ibland behöver användare begära nya länkar. Mer information finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX78957.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex Meetings använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Beskurna, avskurna eller felplacerade ritade objekt

Ritade objekt helt eller delvis utanför 15-bitars twipkoordinatområdet (32 768 x 32 768 twip = 22,75 x 22,75 tum) är avskurna eller visas inte alls. Detta inkluderar vanliga ritade PD-objekt, bilder, UCF-objekt och kommentarer. Pixlarnas verkliga storlek beror på skärmupplösningen och skärmstorleken.

För att undvika detta problem rekommenderar vi att du ändrar storlek på stora dokument så att de passar inom ovanstående koordinatområde.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF Toolkit
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under Webex-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

 • När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet

 • När en mötesdeltagare som använder One-Touch TelePresence Plus inte använder SAML SS-inloggning

 • I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använder Windows och inte har en universell skrivardrivrutin som är installerad på ditt system, kommer du endast att kunna dela Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall ger systemet dig möjligheten att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (i Windows 7-system finns en universell skrivardrivrutin förinstallerad).

Det finns inte stöd för fildelning i CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence).

Delning av direktuppspelade media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Det finns inte stöd för fildelning i CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence).

Ljudväxling till interna högtalare vid fildelning

Om du använder en extern ljudenhet, t.ex. hörlurar eller externa högtalare, kommer fildelning av ljud, t.ex. WRF-filer, att tvinga Webex Meetings-appen att växla till de interna högtalarna även om du väljer en extern källa i ljudinställningarna för Webex Meetings. Programmet återgår till den externa enheten efter att du har avslutat fildelningen.

Kan inte delta i mötet

Som Linux/Unix-användare går det eventuellt inte att delta i mötet om NTLM-verifiering är aktiverad via ISA-proxy. Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings-webbappen som en tillfällig lösning.

Visa dokument för Office 2007 och senare

Deltagare som deltar i ett möte via skrivbordsappen Webex Meetings för Linux/Unix kan få visningsproblem när presentatören delar ett dokument för Microsoft Office 2007 eller senare. Vissa animeringar och bilder går inte att visa eller kan se förvrängda ut. Som en tillfällig lösning rekommenderar vi att deltagare använder Webex Meetings-webbappen.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kan det hända att text som kopieras från en webbsida och klistras in på anteckningspanelen inte visas korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Importera kontakter till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx Meetings-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

Avsluta ett möte

Om flera flikar är öppna i webbläsaren i Internet Explorer 7, och Webex Meetings-sidan ”Möte pågår” inte är förgrundsfliken, kan möteshanteraren inte stängas. Anledningen är att dialogrutan "Stäng möte" döljs om en annan flik visas framför Webex Meetings-sidan.

Videovy i helskärmsläge

När presentatören växlar till videovisning i helskärmsvy under skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning"), eller vid program- eller dokumentdelning, pausas delningen på deltagarens sida (den skärm som senast delades låser sig) om han eller hon bara har en bildskärm. När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om presentatören har två eller fler bildskärmar kan han eller hon enkelt dela innehåll på en bildskärm och växla till helskärmsvideo på en annan bildskärm.

Litet Webex Meetings-fönster på Microsoft Surface

Webex Meetings öppnar ett litet fönster på Microsoft Surface-enheter i tidigare WBS-versioner än 31.8. Det är svårt att läsa text och använda kontroller. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Webex Meetings.

Automatisk omstart av ett möte på en säkerhetskopieringswebbplats

Det finns ingen automatisk återställning av delat läge när en sida inte går att nå och automatiskt omdirigerar dig till din säkerhetskopierade webbplats som har säkerhetskopierats med Webex Global Site Backup-systemet (GSB). När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats går det delade tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

End-to-end-kryptering med PKI

End-to-end-kryptering av mötesdata genom att använda ett allmänt eller privat nyckelpar som tillhandahålls av webbplatsadministratören stöds inte längre. End-to-end-kryptering i ett livemöte är fortsatt endast tillgängligt via en automatiskt genererad sessionsnyckel.

Nekad åtkomst på iOS-enhet efter uppgradering

Du kan hindras från att delta i ett möte från din iOS-enhet med felmeddelandet ”Denna version av Webex Meetings-appen är inte kompatibel med den nuvarande Webex-tjänsten. Uppgradera programmet nu." Detta beror på ett säkerhetsalternativ som upprätthåller säker åtkomst efter uppgraderingar av alla mobilappar.

Överlappande möten avslutas i förtid

Överlappande möten kan ibland avslutas när det första mötet slutar.

Till exempel om en värd schemalägger ett dagligt upprepat möte med 24 timmars varaktighet med en starttid klockan 08:00, och mötet har stöd för att delta före värden 15 minuter före mötets starttid och värden inte är närvarande, avslutas mötet klockan 08:00 och värden och mötesdeltagarna måste ansluta till mötet igen.

Begränsningar under skärmdelning

Du kan inte interagera med systemprogram på en fjärrstyrd dator, även om presentatören på den datorn delar sin skärm.

Det går inte att ansluta före värden när mötet redan har startat

När värdar schemalägger ett möte i Microsoft Outlook och markerar Deltagare kan ansluta till mötet X minuter före starttiden , om mötet redan har startats innan på samma dag, kan deltagare ansluta till mötets ljud genom att endast använda datorn efter att värden har startat mötet. Det här är en säkerhetsfunktion.

Innehållsdelning med hög bildfrekvens

I Webex Meetings kan det uppstå periodiska problem när vissa mötesdeltagare kan se delat innehåll när Optimerad för rörelse och video har valts. En åtgärd planeras inför en framtida uppdatering. Fram till dess kan du behöva avmarkera detta alternativ om problemet kvarstår.