Genel Bakış

Control Hub üzerinden bir veya daha fazla kullanıcının telefon numarasını değiştirebilirsiniz. Değişiklikler, kimlik mağazasındaki kullanıcıların kayıtlarına Webex taahhütte bulundu.

Bu özelliğin kapsamı ve sınırlamaları şöyledir:

 • Sadece Control Hub'ı ile birincil telefon numaralarını değiştirebilirsiniz.

 • Numaraları yalnızca çevril olması gerektiği gibi girin; numara biçimini normale ala yer yok.

 • Ağ siteniz ile senkronize olan kullanıcı Webex değiştiremezsiniz Active Directory.

  Bunun yerine telefon Active Directory düzenleyin. AD https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory senkronizasyonu yapılandırma ve çalıştırma hakkında bilgi için bkz. .

 • 3. Oturumları olan kullanıcıların Webex Calling, her ne kadar 31:00 için kullanabileceğiniz tek mekanizma bu Webex Calling ve çakışmalar çıkabilirsiniz.

 • Ücretsiz Arama'ya sahip kullanıcılar için Cisco Webex değiştirebilirsiniz.

 • Webex (Unified CM) kullanan kullanıcılar için numaraları değiştirebilirsiniz.

 • BroadWorks kullanıcıları için destek numaraları değiştirmek Webex Hub'ı kullanmamanız gerekir.

1

Üzerinde oturum açın https://admin.webex.com ve navigasyon menüsünde Kullanıcılar'a tıklayın.

2

Kullanıcı bulun ve seçin. Kullanıcı ayrıntıları bölmesi açıldığında Çağrı ayarlarını açın (kullanıcının çağrı türüne bağlı olarak farklı kontroller).

Kullanıcının numarasını/numarasını göreceğiz.
3

Kullanıcının birincil numarasını değiştirme:

 • Birincil İş Numarası'nda değeri değiştirme
 • Veya kullanıcının birden fazla satırı varsa: Birincil Telefon > Düzenle'ye tıklayın ve numarayı değiştirirsiniz.
4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Kullanıcının birincil iş numarası, kimlik mağazasında Webex değiştirilir.

Girdiğiniz numara birincil numaradan farklı ise bir uyarı Webex Calling. Tüm telefon numaralarını değiştirmek Webex Calling Hizmetler ve Çağrı Numaraları'> ' > gidin.

1

üzerinde oturum açın, https://admin.webex.comardından Kullanıcılar'a gidin , KullanıcılarıYönet'e tıklayın, ardından CSV Ekle veya Değiştir'e tıklayın.

2

CSV dosyasını dışa aktarın.

 • E-postanız olan kullanıcılar Webex Calling: Kimlik mağazasındaki birincil iş telefonu numarası, Phone Number Sütun.

 • Kullanıcı Webex Calling için: Bu işaret Phone Number ve Extension CSV dosyasında numaralar doldurulur.

https://help.webex.com/e2okky CSV dışa/içe aktarma prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması için bkz..

3

Aşağıdaki değerlerde Phone Number sütununu seçin.

Sözcüğü gir REMOVE Özellikleri ve Önemli Notlar Phone Number alanına girin. "Kaldır" anahtar sözcüğü, büyük/harfe duyarlı değildir.

4

CSV dosyasını içe aktarın.

Kullanıcıların numaraları, kimlik mağazasında Webex güncellenir.

İçe aktarma işlemiyle ilgili hatalar görebilirsiniz. Örneğin, numaralar kimlik mağazasında salt okunursa (AD senkronizasyondan geldiği için) veya verdiği numara kullanıcının mevcut telefon numarasıyla Webex Calling.