Genel Bakış

Control Hub üzerinden bir veya daha fazla kullanıcının telefon numarasını değiştirebilirsiniz. Değişiklikler, kimlik mağazasındaki kullanıcıların kayıtlarına Webex taahhütte bulundu.

Bu özelliğin kapsamı ve sınırlamaları şöyledir:

 • Sadece Control Hub'ı ile birincil telefon numaralarını değiştirebilirsiniz.

 • Numaraları yalnızca çevril olması gerektiği gibi girin; numara biçimini normale ala yer yok.

 • Ağ siteniz ile senkronize olan kullanıcı Webex değiştiremezsiniz Active Directory.

  Bunun yerine telefon Active Directory düzenleyin. https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory AD senkronizasyonu yapılandırma ve çalıştırma hakkında bilgi için bkz. .

 • 3.0'92 Webex Calling ancak bu kullanıcılar için kullanabileceğiniz tek mekanizma bu Webex Calling ve çakışmalar alabilirsiniz.

 • Ücretsiz Arama'ya sahip kullanıcılar için Cisco Webex değiştirebilirsiniz.

 • Webex (Unified CM) kullanan kullanıcılar için numaraları değiştirebilirsiniz.

 • BroadWorks kullanıcıları için destek numaraları değiştirmek Webex Hub'ı kullanmamanız gerekir.

1

Üzerinde oturum açın https://admin.webex.com ve navigasyon menüsünde Kullanıcılar'a tıklayın.

2

Kullanıcı bulun ve seçin. Kullanıcı ayrıntıları bölmesi açıldığında Çağrı ayarlarını açın (kullanıcının çağrı türüne bağlı olarak farklı kontroller).

Kullanıcının numarasını/numarasını göreceğiz.
3

Kullanıcının birincil numarasını değiştirme:

 • Birincil İş Numarası'nda değeri değiştirme
 • Veya kullanıcının birden fazla satırı varsa: Birincil Hat>'ye tıklayın ve numarayı değiştirirsiniz.
4

Kaydet’e tıklayın.

Kullanıcının birincil iş numarası, kimlik mağazasında Webex değiştirilir.

Girdiğiniz numara birincil numaradan farklı ise bir uyarı Webex Calling. Tüm telefon numaralarını değiştirmek Webex Calling Hizmetler ve Çağrı Numaraları > '>gidin.

1

üzerinde oturum https://admin.webex.comaçın, ardından Kullanıcılar 'a gidin , kullanıcıları Yönet'e tıklayın , ardından CSV Ekleveya Değiştir öğesini tıklatın.

2

CSV dosyasını dışa aktarın.

 • E-postanız olan kullanıcılar Webex Calling: Kimlik mağazasındaki birincil iş telefonu numarası, Telefon Numarası sütununu doldurmak için.

 • Tüm Webex Calling kullanıcıları için: Telefon Numarası ve Dahili numaralar, CSV dosyasında doldurulur.

https://help.webex.com/e2okky CSV dışa/içe aktarma prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması için bkz. .

3

Numaraları değiştirmek için Telefon Numarası sütunundaki değerleri değiştirebilirsiniz.

Kullanıcının numarasını kaldırmak istiyorsanız Telefon Numarası alanına REMOVE sözcüğüni girebilirsiniz. "Kaldır" anahtar sözcüğü, büyük/harfe duyarlı değildir.

4

CSV dosyasını içe aktarın.

Kullanıcıların numaraları, kimlik mağazasında Webex güncellenir.

İçe aktarma işlemiyle ilgili hatalar görebilirsiniz. Örneğin, numaralar kimlik mağazasında salt okunursa (AD senkronizasyondan geldiği için) veya verdiği numara kullanıcının mevcut telefon numarasıyla Webex Calling.