UCM Bulut Analizi'ne Genel Bakış

Cisco UCM Bulut Analizi ve görselleştirme özellikleri, genel çağrı kalitesini ve uç nokta kullanımı detaylarını izlemenize olanak sağlar. UCM Bulut Analizi görselleştirmesi ve raporları, iş ortaklarının ve müşterilerin kurulum, verimlilik ve arama cihazlarının genel kullanımı hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. İş ortakları ve müşteriler, kararlarını yönlendirmek üzere bu fikirleri ve raporları kullanabilir.

Bir kuruluşta tam yönetici, salt okunur yönetici veya destek yöneticisi olarak görev alırken, konuşlandırmanıza bağlı olarak Control Hub'da çeşitli raporlara erişiminiz bulunur. Bu bilgileri kullanarak, UCM Bulut hizmetlerinin ve cihazların kuruluşunuzda nasıl ve hangi sıklıkla kullanıldığını değerlendirebilirsiniz. Bulut işbirliği portföyünüzde hizmetleri izlemek ve ölçmek için analiz işlevini kullanabilirsiniz.

Bu raporları PDF, PNG veya CSV olarak dışa aktarabilirsiniz.

Çağrı Ses Kalitesi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulut sayfası görüntülenir.

2

Açılan listeden Hizmet Deneyimi'ni seçin.

Varsayılan olarak, Hizmet Deneyimi ile ilgili kartlar görüntülenir.

3

Çağrı kalitesiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, Çağrı Ses Kalitesi kartına tıklayın.

Yüklenen sayfada, seçiminize göre, grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Çağrı Sayısı Trendi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulut sayfası görüntülenir.

2

Açılan listeden Varlık Kullanımı'nı seçin.

Varsayılan olarak, Hizmet Deneyimi ile ilgili kartlar görüntülenir.

3

Seçilen UCM Bulut kümesindeki uç noktaları ile ilgili grafikleri görüntülemek için Çağrı Sayısı Trendi kartına tıklayın.

Yüklenen sayfada, seçiminize göre, grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Arama Süresi

1

Açılan listeden Varlık Kullanımı'nı seçin.

Varsayılan olarak, Hizmet Deneyimi ile ilgili kartlar görüntülenir.

2

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulut sayfası görüntülenir.

3

Uç noktaları ve kulaklık kullanılan çağrıların süresi hakkında bilgi sağlayan grafikleri görüntülemek için Çağrı Süresi kartına tıklayın.

Yüklenen sayfada, seçiminize göre, grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Hizmet Deneyimi

Hizmet Deneyimi panosu, çağrı sayısına, konuma veya çağrı süresine göre hizmet kalitesi dağıtımını ve trafik trendlerini analiz etmenize yardımcı olur.


CMR, Kesin Gizleme Saniyesi (SCS) değerlerini sağlamalıdır. Değerler, çağrıların kalitesini derecelendirmek için gereklidir.

Cihaz ayrıntıları UCM Bulut'tan ve çağrı kalitesi detayları CDR'den alınır.

Varlık Kullanımı

Varlık Kullanımı panosunda, kuruluşunuzdaki uç nokta ve kulaklık kullanımıyla ilgili grafikler görüntülenir.

Grafiklerdeki CDR, CMR ve cihaz detayları UCM Bulut'tan alınır.

Bir uç nokta kullanılmadan yapılan çağrılar gösterilmez veya varlık kullanımı grafiklerine eklenmez. Örneğin, hattan hata veya konferans köprüsü vb. Bu nedenle, Varlık Kullanımı grafiklerinde UCM Bulut kümeleri SME türü ile ilgili veriler gösterilmez.

Control Hub için geçerli bir hesabınız ve gerekli kimlik bilgileriniz varsa, Site Yönetimi üzerinden Analiz sayfasına erişebilirsiniz.


 • Grafiklerdeki veriler Greenwich Saati (GMT) olarak gösterilir.

 • Uç noktalar ile ilgili grafiklerde, Cisco Unified Communications Manager Bulut Oturumu Yönetim Sürümü (UCM Cloud-SME) kümeleri ile ilgili veriler gösterilmez.

 • UCM Bulut'un X sürümünden Y sürümüne yükseltilmesi durumunda, her iki sürüm de Analiz grafiklerinde görüntülenir. En son veriler, en son yükseltilen sürüme göre UCM Bulut Sürümü altında gösterilir. Bununla birlikte, önceki sürümde sayılan çağrılar, seçilen süre boyunca gösterilmeye devam eder.

 • Küme Kimliği değiştirildiğinde, Analiz Küme açılan listesinde bir sonraki günden itibaren güncellenen Küme adı gösterilir. Hizmet deneyimi ve varlık kullanımı UCM Bulut Küme grafiğindeki detaylı görünüm grafiklerinde en son küme adı gösterilir. Daha eski küme adı, önceden işlenen çağrı sayısını göstermeye ve temsil etmeye devam eder.

UCM Analiz Grafiklerinin kullanımı hakkında bilgi edinmek için, aşağıdaki tabloya bakın:

Tablo 1. UCM Analiz Grafikleri

Rapor

Menüde Gezinme

Açıklama / Senaryo

CAC Konumu Bant Genişliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorize edilen varlıklar tarafından işlenen çağrıların dağıtımını gösterir.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisinizle karşılaştırmalı olarak Kuzey ofisinizdeki giden ve gelen çağrı trafiği miktarı ile ilgili bir fikir edinmek istersiniz. CAC Konumu Bant Genişliği grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılımı Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

İşlenen çağrıların çağrı kalitesini gösterir.

Senaryo: BT kuruluşunuz, belirli bir kümedeki kullanıcılardan çağrı kalitesinin kötülüğüne dair şikayetler almıştır ve sorunun ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek istersiniz. Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağıtım grafiğini kontrol ederek söz konusu kümedeki kötü kaliteli çağrıların sayısını ve yüzdesini görebilirsiniz.

Arama Sınıflandırması

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

İşlenen dahili ağ çağrılarının dağılımını, işlenen harici (ağ dışı) çağrılarla karşılaştırarak gösterir.

Senaryo: Telefon kimlik avı dolandırıcılığına dair raporlar alırsınız ve ağ dışı çağrı sayınızın yakın zamanda artıp artmadığını görmek istersiniz. Ağ dışı çağrılarınızdaki değişiklikler için, Çağrı Sınıflandırma grafiğini inceleyebilirsiniz.

Çağrı Sayısı Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Uç nokta toplamına ve kulaklık toplamına göre gruplandırılan varlıklar tarafından işlenen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Satış organizasyonunuz yakın zamanda soğuk çağrı satışlarını artırmak için yeni bir girişimde bulunmuştur ve yeni girişimin zaman içinde telefon kullanımınızı nasıl etkilediğini görmek istersiniz. Çağrılarda zaman içinde artış olup olmadığını görmek için, Çağrı Sayısı Trendi grafiğini kontrol edebilirsiniz.

Çağrı Süresi Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içindeki çağrı süresini (dakika olarak) gösterir.

Senaryo: BT kuruluşunuz aşamalı olarak yeni bir SSS portalına geçiyor ve her aşamanın BT uzmanlarınızın çağrılarla ilgilenmek için harcadığı süreyi nasıl etkilediğini görmek istiyorsunuz. Çağrı Süresi Trendi grafiğini kontrol ederek, çalışma arkadaşlarınızın çağrılar için harcadığı sürede azalma olup olmadığını görebilirsiniz.

Çağrı Hata Analizi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Başarısız veya Kesilen çağrılar için Çağrı Sonlandırma Neden Koduna göre çağrıları gösterir.

Senaryo: Telefon sisteminiz yüksek derecede istikrarla çalışıyor ancak sürekli verimliliği sağlamak için sistemi izlemek istiyorsunuz. Çağrı Hata Analizi grafiğini düzenli olarak kontrol ettiğinizde, çağrı başarı oranındaki değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Çağrı Medya Türü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Video çağrıları ve Sesli çağrılara göre gruplandırılan varlıklar tarafından işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz, küresel pandemi nedeniyle ortaya çıkan yeni evden çalışma politikasını değerlendiriyor. Çalışanların , video seçenekleri dahil olmak üzere, telefon sisteminizin özelliklerini tam olarak kullandığından emin olmak istersiniz. Bu raporda, belirli bir zaman diliminde yapılan video çağrılarının sayısı gösterilir.

Çağrı Güvenlik Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Güvenlik durumuna göre işlenen çağrıları gösterir. Kimliği doğrulanmış veya şifreli çağrılar Güvenlidir. Diğer hiçbir çağrı Güvenli Değildir.

Senaryo: Güney kümenizden kaynaklanan Güvenli Olmayan çağrıların sayısını görmek istiyorsunuz. Çağrı Güvenlik Durumu grafiğinde Güvenlik seçeneğine tıklayın ve ardından, Fiziksel Konum grafiğinde Güney kümenizdeki çağrı sayısını inceleyin.

Çağrı Durumu Dağılımı

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Denenen, Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrıların sayısını ve yüzdesini gösterir.

Senaryo: Güney kümenizde denenen video çağrılarının başarısına dair fikir edinmek istiyorsunuz. Öncelikle, Çağrı Ortamı grafiğindeki Video seçeneğine ve ardından, Fiziksel Konum grafiğindeki Güney kümenize tıklarsınız. Sonra, Çağrı Durumu Dağılım grafiğindeki çağrı dağılımını inceleyebilirsiniz.

Çağrı Durumu Trendi (Çağrı Ses Seviyesi Durumu)

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Zaman içindeki Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Yakın zamanda donanım güncellemeleri yüklemişsinizdir ve sisteminizin performansını izlemek istersiniz. Dikkate değer trendler olup olmadığını görmek için, güncellemeden önceki ve sonraki iki haftalık zaman dilimini inceleyebilirsiniz.

CAQ Trendi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Zaman içindeki İyi, Kabul Edilebilir ve Kötü çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz, düzenli bir şekilde kötü çağrı kalitesi şikayetleri almaktadır. Bunun nedeninin, resmi bir tatil öncesinde daha yüksek çağrı ses seviyesi olduğunu düşünüyorsunuz. Tatil öncesi dönemlerde çağrı kalitesinin azalıp azalmadığını belirlemek için CAQ Trend raporunu kullanabilirsiniz.

Codec

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Çağrı codec türüne göre işlenen çağrıları gösterir. Ayrıca, kullanılan çeşitli codec türlerinin görsel bir çözümlemesini de görebilirsiniz.

Senaryo: Kuzey kümenizde kullanılan codec türünü görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, kullanılan H261 codec sayısını görmek için Codec grafiğini inceleyin.

Aygıt Havuzu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Oluşturduğunuz mantıksal gruplandırmaya göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Grup A, Grup B ve Grup C olarak adlandırılan bir mantıksal cihaz gruplandırması oluşturdunuz. Grup C, konferans odası cihazlarınızı temsil ediyor. Bu cihazlara olan talebin, çalışma saatlerinden sonra azalıp azalmadığını görmek istiyorsunuz. Cihaz Havuzu grafiğinde Grup C'yi seçin ve ardından, kullanımda beklenen şekilde etkili bir azalma olup olmadığını görmek için Zamana Göre Dağıtım grafiğini inceleyin.

Varlığa Göre Dağılım

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Geçen yıl içinde kulaklık kullanılarak gerçekleştirilen video çağrılarının sayısını görmek istiyorsunuz. Bu durumda, zaman dilimi olarak Son 12 Ay'ı seçin, Çağrı Ortam Türü grafiğinde Video seçeneğini belirleyin ve ardından, seçilen kriter için kulaklıkla gerçekleştirilen çağrı sayısını ve yüzdesini görmek üzere Varlığa Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Zamana Göre Dağılım

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Gün boyunca 4 saatlik zaman aralıklarında işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Çalışma arkadaşlarınızın en fazla video çağrısı yaptığı veya aldığı bir zaman aralığı olup olmadığını görmek için, kuruluşunuzdaki video çağrısı alışkanlıklarını araştırmak istiyorsunuz. Video çağrılarının nasıl dağıtıldığını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video'yu seçin ve Zamana Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Uç Nokta Medya Özelliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Uç noktanın Video çağrısı veya Sesli çağrı yapma ve alma özelliğine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Video çağrısı özelliğine sahip bir uç nokta havuzunda işlenen video çağrılarının sayısını bilmek istiyorsunuz. Video özellikli uç noktalar tarafından işlenen toplam çağrı sayısını görmek için, Uç Nokta Medya Özelliği grafiğindeki Video üzerine gelin. Ardından, işlenen gerçek video çağrısı sayısını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video üzerine gelin.

Uç Nokta Serisi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde uç nokta türüne göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuzey ofisiniz yakın zamanda yeni DX türü uç noktalar satın almıştır ve DX uç noktaların şu anki kullanımını görmek istersiniz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, DX Serisi kullanımının zaman içinde kademeli olarak nasıl arttığını görmek için Uç Nokta Serisi grafiğine gidin. Ayrıca, önceki uç nokta türü kullanımının zamanla içinde yavaş yavaş azaldığını da kontrol edin.

Modele Göre Kulaklık

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde kulaklık modeline göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz aşamalı olarak yeni kulaklıklar uyguluyor ve zaman içinde yeni kulaklıkların uyarlanma ve eski kulaklıkların kullanımdan kaldırılma hızını görmek istiyorsunuz.

Fiziksel Konum

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrıları konuma göre gösterir.

Senaryo: Zaman içinde Güney ofisiniz kullanılan kulaklık modelini görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Güney ofisinizi seçin ve ardından, Modele Göre Kulaklıklar grafiğinde hangi kulaklıkların kullanımda olduğunu inceleyin.

Unified CM Kümesi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Unified CM kümesine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz birçok cihazı yeni bir kümeye taşımıştır ve taşıma işleminin başarılı olup olmadığını doğrulamak istersiniz. Cihaz Havuzu grafiğine giderek taşınmış olan cihazları seçin. Ardından, cihazların artık yeni kümede olduğundan emin olmak için Unified CM Kümesi grafiğini inceleyin.

Unified CM Sürümü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Unified CM sürümüne göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuzey ofisinizin kullandığı Unified CM sürümünü görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin. Ardından, Unified CM Sürümü grafiğini inceleyerek Kuzey ofisinizin doğru Unified CM sürümünü kullandığını doğrulayın.

Tablo 2. Varlık Kullanımı Sayısı
Alan Başlığı Açıklama
Uç nokta çağrı sayısı En az bir uç noktanın bulunduğu çağrıların sayısı.

 

Uç nokta çağrı sayısı, Jabber ve Webex Teams ile başlatılan çağrıları da içerir.

Toplam çağrı süresi (dakika) Varlıklar kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Uç Nokta Sayısı Çağrılara katılan toplam uç nokta sayısı.

 

Bir uç nokta birden çok çağrıya katılabilir.

Kulaklık çağrı sayısı Çağrıda en az bir kulaklığın bulunma sayısı.
Kulaklık çağrı süresi (dakika) Kulaklık kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Kulaklık Sayısı Kulaklıkların çağrılara katılma sayısı.

Analiz'i Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulut sayfası görüntülenir.

Etkinleştirilen hizmetlere bağlı olarak, Mesajlaşma, Çağrı Yapma, Cihazlar ve belirli Analiz görselleştirmeleri için Analiz menüsünden Raporlar'ı seçebilirsiniz.

Şekil 1. Cisco UCM Bulut Analizi
Cisco UCM Bulut Analizi

İş ortakları, Cisco Webex Partner Hub'dan müşteri analizlerini görebilir:

 1. Control Hub'daki İş Ortağı görünümünden, Müşteriler'e gidin.

 2. Bir müşteri seçin ve Müşteri Görüntüle seçeneğine tıklayın.

  Müşteri görüntüleme sayfası açılır.


   

  Müşteri Adı'nın karşısındaki hizmet simgesi , müşterinin UCM Bulut hizmeti yetkilendirmesi olduğunu gösterir.

  Şekil 2. UCM Analizi İş Ortağı Görünümü
 3. Analiz > UCM Bulut seçeneklerine gidin.

  UCM Bulut analizi sayfası görüntülenir.

  Şekil 3. UCM Analizi İş Ortağı Görünümü

  Analiz görselleştirmesini seçilen parametrelere göre görüntüleyebilirsiniz.

  Varlık Kullanımı Sayısı ve UCM Analiz Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Raporlar ve Grafikler bölümüne bakın.
2

Açılan listeden Hizmet Deneyimi veya Varlık Kullanımı seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, Hizmet Deneyimi ile ilgili kartlar görüntülenir.

3

(İsteğe bağlı) MRA veri analizini görüntülemek için yalnızca MRA verileri düğmesini etkinleştirin.

Şekil 4. Cisco UCM Bulut Analizi MRA Modu
4

(İsteğe bağlı) Sol üstteki küme seçimi açılan listesinden bir küme seçin.

Varsayılan ayar, Tüm Kümeler'dir.

5

Grafiklerdeki verileri zaman dilimine göre filtrelemek için, sağ üstteki açılan listeye tıklayın.

Şekil 5. Zaman Dilimine Göre Analiz
Zaman dilimine göre Analiz

Desteklenen zaman aralıkları dün, son 7 gün, son 30 gün, son 90 gün ve son 12 aydır.

Seçtiğiniz döneme ait grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan zaman aralığı, Son 30 Gün'dür.


 

Açılan listeden Dün seçeneğini seçerseniz, YUKARI ve AŞAĞI trendlerinde önceki günle önceki iki günü karşılaştırılan veriler temel alınır. Benzer şekilde, Son 7 Gün seçeneğini seçerseniz, % YUKARI ve AŞAĞI trendleri önceki iki haftanın verileri ile son 7 günün verileri arasındaki karşılaştırmaya göre hesaplanır.

Analiz İndirme

İndir düğmesini kullanarak grafiklerde görüntülenen verileri bir Excel dosyasına dışa aktarabilirsiniz.


Excel raporu indirilene kadar beklemeniz gerekir; aksi takdirde, indirme başarısız olur.

Sorun Giderme Analizi

Sorun

Çözüm

Control Hub'da oturum açıldıktan sonra UCM Bulut sekmesi görüntülenmiyor.

Size atanan rol, kapsam veya yetkilendirme yanlış veya yetersiz olabilir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

UCM Bulut sekmesine tıkladığınızda, 403 Yasak mesajı görüntüleniyor.

 1. Kullandığınız tarayıcının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

 2. Tüm eklentiler devre dışı durumdayken, Analiz Kullanıcı Arabirimine Gizli modda erişmeyi deneyin.

 3. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

 4. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analizsayfası Chrome'daki gizli modda yüklenmiyor.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler ve diğer site verileri'ne gidin ve Tüm çerezlere izin ver seçeneğini belirleyin. Diğer tarayıcılarda, ilgili menü seçeneklerini kullanarak çerezleri etkinleştirin.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde grafikler yüklenmiyor.

 1. Tarayıcının en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edin (Chrome, Firefox veya Edge).

 2. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde, grafiklerin bazılarında veri yoktur.

 • CDR Etkin İşareti alanının True olarak ayarlandığından ve Çağrı Tanılama Etkin alanının Yalnızca CDR Etkin İşareti True Olduğunda Etkin olarak ayarlandığından emin olun.

 • Fazladan bir proxy yapılandırdıysanız, telemetri modülünün çalışan proxy'yi seçmesi ve düğüm durumunu çevrimiçi olarak değiştirmesi yaklaşık 1,5 saat sürer. Düğüm 1,5 saat sonra çevrimdışı olmaya devam ederse, Cisco TAC desteğiyle iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde veri görüntülenmiyor.

Telemetri hizmetinin durdurulup durdurulmadığını kontrol edin.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde yanlış veriler görüntüleniyor.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Hizmet Deneyimi kategorisindeki Çağrı Hata Analizi grafiğinde hata verileri görüntülenmiyor.

UCM Bulut hizmet parametrelerindeki Sıfır Süreli CDR Günlük Çağrıları İşareti'nin tüm UCM Bulut düğümleri için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Tüm düğümler için etkinleştirilmemişse, etkinleştirmeyi sağlayın.