Sayfalama grubu Özellik notları

Bu özelliği ayarlamadan önce dikkat etmeniz gerekenler:

 • Bir kullanıcıyı bir çağrı grubu hem bir sayfalama hedefi hem de sayfalama kaynağı olarak atayabilirsiniz.

 • Birden fazla sayfalandırma grubundaki bir sayfalama kaynağı ve/veya bir sayfalama hedefi tanımlayabilmeniz nedeniyle, konumlarda birden fazla grup sayfalandırma hizmeti yapılandırılabilir.

 • Bir kullanıcı telefonda değilse grup sayfasından gelen çağrı otomatik olarak yanıtlanır ve hedef bir sayfa aldığını bildiren bir sayfalama duyurusu duyar.

 • Bir çağrı üzerindeki bir sayfalama hedefi ise sayfa otomatik olarak yanıtlanmaz. Bir sayfalama hedefi sayfayı yanıtlamamı seçerse, Grup çağrı grubu çağrısı, sayfalama hedefinin sesli posta iletemez.

 • Bir sayfalama hedefi telefonlarında rahatsız etmeyin ise, bunlar sayfalanmayacaktır.

 • Bir bellek sayfası hedefi, çağrı yönlendirme veya eş zamanlı halka etkin olan Office 'te yer aldığı durumlarda yapılandırılan hedef hizmet çağrılmaz.

 • Sayfa, disk belleği hedefleri için ayarlandığında, gönderen "sistem için hazır" duyurusu alır.

 • Grup sayfası tek yönlü bir sesli hizmettir. Sayfalama kaynağı, disk belleği hedeflerine tek yönlü bir konuştuına yol içerir. Disk belleği hedeflerinin birbirlerine veya sayfanın süresine yönelik bir konuşma yolu yok.

Cisco Control hub 'da bir sayfalama grubu yapılandırma

Başlamadan önce

 • Çağrı grubu atamasını planladığınız uzantıların kullanılabilir ve atanmamış olduğunu kontrol edin.

 • Sayfa grupları birden fazla üyeye sahip olmalıdır ve her üyenin en az bir kayıtlı cihazı olmalıdır. Bir kişi kayıtlı bir cihazı olmayan bir grup ekliyorsanız meşgul sinyali duyacaktır.

 • Sayfalama grupları, yalnızca Cisco IP telefonu 7800 veya 8800 serisi ile çalışır, analog telefon bağdaştırıcıları (ATAs).

1

Https://admin.webex.com 'deki müşteri görünümünden https://admin.webex.com/Hizmetler 'e gidin ve arama özellikleri 'ni seçin > .

2

Sayfalama grubu > Oluştur grubu seçin.

3

Ayarlar 'dakonumu, sayfalama grubu adınıve ardından bir telefon numarasını ya da uzantıyı ya da her ikisini birden seçin.

4

Dil açılır menüsünde grup sayfalandırma dilini seçin .

5

Arama hattı kimliği için Grup sayfası gerçekleştirildiğinde, hedef kullanıcıların telefonlarında görünen çağrı kimliği adını ve çağrı kimliği soyadını girin.

6

Grup sayfası gerçekleştirildiğinde hedef KULLANıCıLARıN arayan kimliği 'nde neyin gösterileceğini belirlemek IÇIN çağrı kimliği etiketini seçin. İleri'ye tıklayın.

 • Sayfalama grubu KIMLIĞI— çağrı hattı kimlik adını gösterir.

 • Sayfa kaynağı— çağrı hat kimliği adını ve sayfayı gönderen kullanıcının numarasını gösterir.

7

Disk belleği hedefleri bölümünde, kuruluşta Kullanıcı veya çalışma alanı Ekle 'ye tıklayarak sayfalama bildirileri alabilen 75 kullanıcıyı ve çalışma alanını arayıp ekleyin.

8

Bir sonraki bölümde sayfalama originları için eklenen kullanıcıları kopyalamak üzere sayfalama uygulamalarımı, sayfalama uygulamalarıma Kopyala onay kutusunu seçin. İleri'ye tıklayın.

9

Sayfalama başlangıcı bölümünde, kuruluşta Kullanıcı veya çalışma alanı Ekle 'yi tıklatarak sayfalama duyurularını başlatabileceğinden kullanıcıları ve çalışma alanlarını arayın. İleri'ye tıklayın.


 

Bir önceki bölümde My sayfalama hedeflerimi sayfalama kopyalarım onay kutusuna seçtiyseniz Bu bölümde kullanıcı eklemek için bir gereklilik yoktur.

10

Sayfalama grubu ayarları gözden geçirme bölümünde, her bir sekmenin altındaki ayarlarınızı gözden geçirin. Oluştur'u tıklayın.

Cisco Control hub 'da bir sayfalama grubunu düzenleme

1

Https://admin.webex.com 'deki müşteri görünümünden https://admin.webex.com/Hizmetler 'e gidin ve arama özellikleri 'ni seçin > .

2

Sayfalama grubu 'nu seçinve listeden düzenlemek istediğiniz bir çağrı grubu seçin.

3

Aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

 • Genel ayarlarçağrı grubu için konumu, çağrı hattı kimliğini ve çağrı kimliği etiketini düzenleyin .

 • Telefon numarasıçağrı grubu Için telefon numarasını veya uzantıyı düzenleyin .

 • Disk belleği hedefleri— düzenleme, ekleme veya silme-sayfalama duyurusunu alabilen Kullanıcı ve çalışma alanları.

 • Sayfalama Originıcılar— sayfalama bildirilerini başlatabilecebileceğiniz kullanıcıların ve çalışma alanlarının listesini düzenleyin.

4

Çağrı grubu değişiklik yaptıktan sonra Kaydet 'e tıklayın.