Müşteri Sanal Yardımcılarını Yapılandırma

Başlamadan önce

Otomatik yanıtlar veren bir Dialogflow temsilcisi oluşturun.

1

https://admin.webex.com'daki müşteri görünümünden Hizmetler'i seçin.

2

Contact Center kartında Özellikler seçeneğini seçin.

3

Yeni > Sanal Yardımcı > Müşteri Sanal Yardımcısı seçeneğini seçin.

4

Devam etmeden önce bir Dialogflow temsilcisi oluşturun sayfasında aşağıdakilerden birini seçin:

  • Hayır, önceden yapılandırılmış bir Dialogflow temsilcim yok—Bu seçeneği tercih ederseniz, Örnek Temsilciyi indirin ve ardından temsilcinizi içe aktarıp özelleştirin.
  • Evet, önceden yapılandırılmış bir Dialogflow temsilcim var—İletme Amacı (müşteri etkileşimlerini temsilcilere iletmek için) ve İşlenmiş Amaç (müşteri sanal temsilcisi ile müşterinin etkileşimini sonlandırmak ve tamamlandı olarak işaretlemek için) bulunan Intents.zip dosyasını indirin.
5

Dialogflow API sürümünü seçin:

  • V1 API—Dialogflow temsilcinizin İstemci Erişim Belirteci'ni girin ve Doğrula seçeneğine tıklayın.
  • V2 API(varsayılan)—JSON dosyasını seçerek Kimlik Doğrulama Anahtarını yükleyin ve Doğrula seçeneğine tıklayın.

     

    JSON dosyasının, tam API erişimine sahip olan Dialogflow API Yönetici rolü kullanılarak oluşturulduğundan emin olun.

6

Müşteri Sanal Temsilcisi adını girin. Ad benzersiz olmalıdır ve 50 karakterden uzun olmamalıdır.


 

İsterseniz avatar resmi yükleyebilirsiniz.

7

Müşteri Sanal Yardımcısını oluşturmak için Son'a tıklayın. Özellikler sayfası açılır ve yeni oluşturulan sanal yardımcı kartı görüntülenir.

Kartın içindeki Kullanımda etiketi, bu sanal yardımcıyı kullandığınız şablonların sayısını gösterir. Etiket kartı, yeni sanal yardımcılar için sıfır değerini gösterir.