Kullanıcıları belirtilen bir Acil Durum Geri Arama Numarasıyla (ECBN) yapılandırabilirsiniz. Yapılandırıldığında, bir kullanıcı tarafından acil durum çağrısı yapılırken yapılandırılan ECBN PSTN sağlayıcısına sunulmaktadır. Acil durum çağrılarının yönlendirilen olduğu Genel Güvenlik Yanıt Noktası (PSAP), çağrıyı yanıtlar ve ardından çağrı atanan Acil Durum Hizmeti Adresi (ESA) ile eşleştirilir. ESA, PSAP'nin acil durum arayanın konumunu gösteren aldığı adrestir.

Gereksinimler ve Öneriler

 • Kullanıcıları, bu numarayı ECBN'leri olarak kullanmak için kendi telefon numaralarıyla yapılandırmanızı öneririz.

 • Konumlarına mümkün olduğunca yakın olan bir ECBN için kendi telefon numaralarına sahip olan kullanıcıları yapılandırabilirsiniz. Bunlardan biri ile yapılandırma: konumu için ana numara, konum için atanmış bir ECBN veya konuma ait herhangi bir telefon numarası.

 • Yapılandırılan her bir ECBN'nin, Genel Güvenlik Yanıtlama Noktasından geri arama kolaylaştıracak gerçek bir kullanıcının telefon numarası olması gerekir.

 • Daha büyük konumlarda, örneğin birden fazla nedenden sonra birden fazla ECBN'nin yapılandırılması önerilir.

 • Kendisine atanmış cihazı (örneğin, yalnızca yazılım istemcisi atanmış kullanıcılar) olan kullanıcıları bir telefon numarasıyla yapılandırarak Genel Güvenlik Yanıtlama Noktası'dan çağrı yapan cihaza geri arama kolaylaştırabilirsiniz.

ECBN Yapılandırması için Seçenekler

ECBN'i bir konum veya kullanıcı için yapılandırıyorken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.


Kullanıcı Konumdan Konum Varsayılan ECBN ve Atanan Numara, konum içindeki resepsiyonist veya başka bir kişi gibi canlı yanıtlama noktasına yönlendir olmalı. Bu seçenekler Otomatik Santral, Etkileşimli Sesli Yanıt (IVR) veya başka bir hizmet olabilir.

 1. Kullanıcının telefon numarası - Genel Güvenlik Yanıtlama Noktasından döndürülen çağrılar doğrudan kullanıcıya gider. PSTN tarafından kullanıcının telefonuna yapılandırılan Acil Durum Hizmeti Adresi, kullanıcının konumuna özeldir.

 2. Konum Varsayılanı ECBN - Her konumun, konumun ana numarasından farklı olarak yapılandırılmış bir ECBN'ye sahip olabilir. Konum Varsayılanı ECBN, genellikle özel telefon numarası olmayan veya sadece bir dahili numaraya sahip kullanıcılar için yapılandırılır.

 3. Kullanıcının Konumdan Atanan Numara - Bu, bir kullanıcının ECBN olarak başka bir kullanıcının telefon numarasıyla yapılandırılması için olanak sağlar. Bu seçenek, konumun birden fazla nedenden veya tercihe sahip olduğu durumda, konumun ana numarası yerine kullanılır. Bu, ECBN'nin bu adresle ilişkili daha doğru bir Acil Durum Hizmeti Adresine sahip olması için atanmış olması gerekir.

1

görünümündeki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden, Hizmetler ve > , Konumlar'a tıklayın ve düzenlenilen konumu seçin.

2

Acil Durum Geri Arama Numarası öğesinitıklatın.

3

Konum için ECBN olarak ayarlamak istediğiniz seçeneklerden birini belirleyin.

Şekil 1. Konum için Acil Durum Geri Arama Numarası Yapılandırması
Control Hub'da Acil Durum Geri Arama Numarası yapılandırması için Konum ekranı
4

Kaydet’e tıklayın.

1

belgesinde müşteri https://admin.webex.comgörünümünden, Yönetim > Kullanıcıları seçin ve düzenley öğesini seçin.

2

Arama , ardından Acil Durum Geri Arama Numarası öğesinitıklatın.

Şekil 2. Kullanıcılar için ECBN Yapılandırması
Control Hub'da Acil Durum Geri Arama Numarası yapılandırması için Kullanıcı ekranı
3

Kullanıcı için ECBN olarak ayarlamak için listelenen seçeneklerden birini belirleyin.

4

Kaydet’e tıklayın.

Yalnızca dahili numara kullanıcıları gibi kendi telefon numaraları olmayan kullanıcıların, doğru bir ECBN ve Acil Durum Hizmeti Adresiyle acil durum çağrıları yapacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu kullanıcılar, konum varsayılanı ECBN'yi veya bu konumdan başka bir atanmış telefon numarasını kullanmak üzere yayılır.

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve düzenley öğesini seçin.

2

Arama , ardından Acil Durum Geri Arama Numarası öğesinitıklatın.

3

Kullanıcı için ECBN olarak ayarlamak için listelenen seçeneklerden birini belirleyin.

Şekil 3. ECBN için Yalnızca Uzantı Yapılandırması
Control Hub'da Acil Durum Geri Arama Numarası yapılandırması için Kullanıcı ekranı
4

Kaydet’e tıklayın.

Sabit olmayan (yumuşak) cihazlara sahip kullanıcılar, masa telefonları dışında cihazlar genellikle mobildir. Mobil kullanıcı için acil durum çağrıları yaparken doğru bir Acil Durum Hizmeti Adresi (ESA) sağlamak zordur. Sabit olmayan cihazlara sahip tüm kullanıcıların bir telefon numarasına sahip olduğu ve geri aramanın kullanıcıya yönlendirildiklerinden emin olmak için ECBN'leri için bu telefon numarasını kullanmaları önerilir.

Hücresel özelliğe sahip sabit olmayan bir cihazdaki yumuşak istemciler her zaman yerel numara çeviriciye acil durum çağrısı geçer. Bu durumda, çağrılar asla Webex Çağrısına veya konumun PSTN'ye gider. Webex Çağrısı çağrıyı algılamaz, bu nedenle sağlanan çağrının herhangi bir kaydı veya başka bir işlemesi yoktur.

Sabit olmayan cihazlar yüklerken yöneticiye bu cihazlardan acil durum çağrıları yapmaya ilgili bir uyarı verilmektedir. Hücresel özellik olmadan sabit olmayan cihazlardan yapılan acil durum çağrıları doğru bir adres sağlamaz.

Şekil 4. ECBN Bildirimi
Acil durum aramayı gösteren ECBN Bildirimi.

RedSky entegrasyonu, istenirse sabit olmayan cihazlar için doğru adres bilgileri sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Webex Çağrısı için RedSky Acil Durum 911 Hizmeti.

Anahtar kullanıcı, doğrudan telefon numarası ECBN için başka bir kullanıcıya atanan kullanıcıdır. Bir anahtar kullanıcı/numara silinirse ECBN'nin olduğunu haber alan bir uyarı görüntülenir.

Şekil 5. Kullanıcı Bildirimini Silme
Control Hub'dan bir kullanıcı sil ekranlı Kullanıcı bildirimini silin.

Önemli bir kullanıcı silersanız etki eden ECBN kullanıcısı OTOMATIK olarak ECBN için varsayılan olarak aşağıdakilerden birini kullanır:

 1. Atanmışsa kendi telefon numaraları.

 2. Kendi telefon numaraları yoksa konum varsayılan ECBN.

Webex Çağrısı Acil Durum Geri Arama Numarası hizmeti için aşağıdakiler geçerlidir:

 • Webex Çağrısı, acil durum çağrısı için Acil Durum Hizmeti Adresini bilmiyor veya depolar. Acil Durum Hizmeti Adresi, PSTN sağlayıcısı tarafından, genellikle alınan ECBN ile statik bir eşleştirme ile sağlanır.

 • Farklı konumlarda birden fazla sabit cihazların yapılandırması desteklanmaz. Ancak RedSky, farklı konumlarda birden fazla sabit cihazı desteklemektedir (cihaz özelliklerine bağlı olarak).

 • 933, Kuzey Amerika'da bir acil durum test çağrı numarasıdır ve 911 arama yapılandırmasının, Genel Güvenlik Yanıtlama Noktası'ya çağrı başlatmadan test yapılandırmasını test etmelerine olanak sağlar. Birçok PSTN sağlayıcısı, ECBN ve Acil Durum Hizmeti Adresini tekrarlar IVR sağlar.

İş Ortağı Yardım Masasıyla İletişime Geç

İş Ortağı nasıl yapılabilir ve/veya Cisco Çağrı Planı teklifi hakkında belgelerle ilgili sorular için İş Ortağı Yardım Masası (PHD) ile iletişime geçin.

PHD iletişim bilgileri:

 • Kuzey Amerika: 1-844-613-6108

 • EMEA: +44 129 366 10 20

 • Apac: +61 3 7017 7272

 • E-posta: webexcalling-phd@cisco.com

Cisco Teknik Destek Merkezi

Cisco Teknik Destek Merkezi (TAC) ile iletişime geçin:

 • Control Hub işleviyle ilgili sorunlar

 • Hizmetle ilgili sorunlar (kesintili çağrılar, çağrı kalitesi sorunları veya hizmet kesintileri gibi)

Cisco TAC kaynakları: