Общ преглед

Интегрирането на компютърна телефония (CTI) ви позволява да използвате приложението Webex, за да използвате функциите за компютърна обработка, докато правите, получавате и управлявате телефонни обаждания. CTI приложенията ви позволяват да извличате информация за клиента от база данни въз основа на информация, предоставена от идентификацията на обаждащия се. CTI приложенията също ви позволяват да използвате информация, която системата за интерактивен гласов отговор (IVR) улавя, така че обаждането да бъде насочено към съответния представител за обслужване на клиенти или информацията да бъде предоставена на лицето, което получава обаждането.

Понастоящем можете да използвате приложението Webex, за да контролирате стационарния телефон на настолните IP телефони или отдалечените телефони (разширяване и свързване), като използвате CTI, когато приложението Webex е на място.

Когато работите дистанционно от вкъщи, няма да можете да управлявате настолни телефони на настолни IP телефони, когато приложението Webex е свързано през MRA без VPN, тъй като Cisco Expressway не го поддържа. Искате да използвате приложението Webex, за да извършвате и получавате повиквания с помощта на домашен или хотелски телефон (Extend & Connect), тъй като хардуерът на техния компютър или наличната мрежова връзка не поддържа VoIP, няма да работи през MRA, тъй като Cisco Expressway не го поддържа.

Функцията CTI без граници ви предоставя поддръжка по интернет (потребители на MRA). Тази функция ви позволява да контролирате управлението на стационарен телефон и Extend and Connect. CTI без граници осигурява:

  • Управление на настолен телефон: Искате да свържете приложението Webex към настолен телефон, за да управлявате повиквания (набиране на цифри, извършване на повиквания, прекратяване на повиквания и т.н.)

  • Разширяване и свързване : Искате да използвате приложението Webex, за да извършвате и получавате повиквания, които използват домашен или хотелски телефон, тъй като хардуерът на вашия компютър или наличната мрежова връзка не поддържа VoIP.

Конфигуриране на CTI приложение. За повече информация вж Конфигуриране на CTI приложения.

  • Borderless CTI се поддържа от WxApps на настолни компютри и VDI.

  • WxApp на работния плот покрива както Windows, така и MAC OS.

1

Влезте в Control Hubhttps://admin.webex.com/login .

2

В Услуги раздел, навигирайте до Извикване > Специализиран екземпляр > раздел Управление.

Появява се списъкът с групи клъстери с описание, статус, клъстери и възли.

3

Изберете възела за издател на Cisco Unified Communication Manager и се отваря съответната карта на Cisco Unified Communication Manager.

4

Използвайте бутона за превключване, за да активирате Borderless CTI и следвайте инструкциите на екрана, за да го активирате.

За да конфигурирате CTI RD, отдалечена дестинация и асоцииране към краен потребител в Unified CM, вижте Разширяване и свързване.

  • Тази функция се поддържа от DI версия на 14.2SU(2) и по-нова, Webex App 42.7 и по-нова.

  • Cisco IP Phone 8800 Series, Cisco IP Phone 7800 Series, Cisco Webex Desk Series (DX), Deskpro са списъкът с поддържаните типове телефони.


    Други типове телефони като 69XX и SCCP телефони не се поддържат.

  • Webex App Mobile и Tablet не се поддържат.