Pregled

Integracija računarske telefonije (CTI) vam omogućava da koristite Webex aplikaciju za korišćenje funkcija računarske obrade dok obavljate, primate i upravljate telefonskim pozivima. CTI aplikacije vam omogućavaju da preuzmete informacije o klijentima iz baze podataka na osnovu informacija dostavljenih sa ID-a pozivatelja. CTI aplikacije takođe omogućavaju korišćenje informacija koje interaktivni sistem glasovnog odgovora (IVR) hvata, tako da se poziv preusmjerava odgovarajućem predstavniku korisničke službe ili se informacije pružaju osobi koja prima poziv.

Trenutno možete da koristite aplikaciju Webex za kontrolu deskfona desk IP telefona ili udaljenih telefona(Extend & Connect) pomoću CTI-a kada je aplikacija Webex na licu mesta.

Kada radite na daljinu od kuće, nećete moći da vršite Deskphone kontrolu nad Desk IP telefonima kada je Webex aplikacija povezana preko MRA bez VPN-a jer Cisco Expressway to ne podržava. Želite da koristite Webex aplikaciju za obavljanje i primanje poziva pomoću kućnog ili hotelskog telefona (Extend & Connect), jer njihov PC hardver ili dostupna mrežna veza ne podržava VoIP neće raditi preko MRA jer ga Cisco Expressway ne podržava.

Funkcija CTI bez obruba vam pruža podršku preko interneta (MRA korisnici). Ova funkcija vam omogućava da kontrolišete upravljanje telefonom i ekstenzijom i povezivanjem. Bez obruba CTI obezbeđuje:

  • Kontrola stonog telefona: Želite da povežete Webex aplikaciju sa telefonskim stolom za obavljanje poziva (biranje cifara, obavljanje poziva, završavanje poziva i tako dalje )

  • Extend & Connect : Želite da koristite Webex aplikaciju za obavljanje i primanje poziva koji koriste kućni ili hotelski telefon, jer vaš PC hardver ili dostupna mrežna veza ne podržava VoIP.

Konfigurišite CTI aplikaciju. Za više informacija, pogledajte Podešavanje CTI aplikacija.

  • CTI bez obruba je podržan na WxApps na radnim površinama i VDI.

  • WxApp na radnoj površini pokriva i Windows i MAC OS.

1

Prijavite se na Control Hub https://admin.webex.com/login.

2

U odeljku Usluge idite na Calling > Dedicated Instance > Manage tab.

Pojavljuje se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.

3

Izaberite čvor Cisco Unified Communication Manager Publisher i otvori se odgovarajuća Cisco Unified Communication Manager kartica.

4

Koristite dugme za uključivanje da biste omogućili CTI bez obruba i pratite uputstva na ekranu da biste ga omogućili.

Da biste konfigurisali CTI RD, Remote Destination i saradnju sa krajnjim korisnikom u Unified CM, pogledajte Extend and Connect.

  • Ova funkcija je podržana na DI verziji 14.2SU (2) i novijoj, Webex App 42.7 i novijoj.

  • Cisco IP Phone 8800 Series, Cisco IP Phone 7800 Series, Cisco Webex Desk Series (DX), Deskpro su liste podržanih tipova telefona.


    Ostali tipovi telefona kao što su 69XX i SCCP telefoni nisu podržani.

  • Webex aplikacija za mobilne uređaje i tablet nije podržana.