1

Изключете телефона от контакта:

 • Ако използвате PoE, изключете LAN кабела.
 • Ако използвате захранващия куб, изключете захранващия куб.
2

Изчакайте 5 секунди.

3

Натиснете и задръжте # и включете телефона отново.

Когато телефонът се стартира:

 • За многоплатформени телефони Cisco IP Phone 6821 лампичките на светлинната лента и клавишите за линията светват.

 • За многоплатформени телефони Cisco IP Phone 6841 и 6851, светлините на бутона на слушалките, бутона на високоговорителя и слушалката мигат.

4

Натиснете последователно клавишите 123456789*0#, за да започнете процеса на възстановяване на фабричните настройки.

 • За многоплатформени телефони Cisco IP Phone 6821, когато натиснете клавиш, светлините на клавишите за линия и светлинната лента мигат.

 • За многоплатформени телефони Cisco IP Phone 6841 и 6851, когато натиснете 1, светлината на слушалката и светлината на бутона на високоговорителя се изключват.

Ако натиснете бутоните непоследователно, телефонът се включва нормално.


 

Не изключвайте телефона, докато не завърши процеса на възстановяване на фабричните настройки и не се появи главният екран.

Преди да започнете

Трябва да знаете дали телефонът ви е оригинална хардуерна версия или хардуерът е актуализиран и преиздаван.

1

Изключете телефона от контакта:

 • Ако използвате PoE, изключете LAN кабела.
 • Ако използвате захранващия куб, изключете захранващия куб.
2

Изчакайте 5 секунди.

3

Направете едно от следните действия:

 • Метод 1: Натиснете и задръжте # и включете телефона отново.

 • Метод 2: Натиснете и задръжте 0 и включете телефона отново.

  Само IP телефоните на Cisco 8845, 8865, 8841, 8851 и 8861 поддържат метода. А хардуерната версия на Cisco IP Phone 8841, 8851 и 8861 трябва да е 15 или по-нова.

Телефонът започва процеса на рестартиране. Бутонът на слушалките и бутонът на високоговорителя светват.

4

При по-стари версии на хардуера бутонът за заглушаване свети. Изчакайте бутонът за изключване на звука да се изключи.

5

Направете едно от следните действия:

 • Метод 1: Натиснете последователно 123456789*0#.

  Когато натиснете 1, светлините на бутона на слушалките се изключват. Светлината на бутона за избор мига при натискане на бутон.

  След като натиснете тези бутони, телефонът преминава през процеса на възстановяване на фабричните настройки.

  Ако натиснете бутоните непоследователно, телефонът се включва нормално.


   

  Не изключвайте телефона, докато не завърши процеса на възстановяване на фабричните настройки и не се появи главният екран.

 • Метод 2: Натиснете последователно 369#.

  За Cisco IP Phone 8845, 8865, 8841, 8851 и 8861 екранът на телефона изчезва. В същото време светлините на слушалките, високоговорителя и изключване на звука мигат.

6

Ако използвате Метод 2, изключете и включете отново телефона, за да го рестартирате.

След като телефонът се рестартира, се появява основният екран.