1.

Від 'єднайте телефон від мережі:

 • Якщо використовується PoE, від 'єднайте кабель локальної мережі.
 • Якщо використовується куб живлення, від 'єднайте куб живлення.
2.

Зачекайте 5 секунд.

3.

Натисніть та потримайте #, а потім знову вставте телефон у розетку.

Коли телефон завантажиться:

 • Для багатоплатформних телефонів Cisco IP Phone 6821 світяться індикатори на світловій смузі та лінійні клавіші.

 • Для багатоплатформних телефонів Cisco IP Phone 6841 і 6851 блимають індикатори на кнопці гарнітури, кнопці динаміка та телефоні.

4.

Натискайте послідовно клавіші 123456789*0#, щоб розпочати процес заводського скидання.

 • Для багатоплатформних телефонів Cisco IP Phone 6821, коли ви натискаєте клавішу, блимають індикатори на лінійних клавішах та світловій смузі.

 • Для багатоплатформних телефонів Cisco IP Phone 6841 і 6851, коли ви натискаєте 1, індикатор телефону та індикатор на кнопці динаміка вимикаються.

Якщо натиснути кнопки з іншою послідовністю, телефон увімкнеться в звичайному режимі.


 

Не вимикайте телефон до завершення процесу заводського скидання та появи головного екрана.

Перш ніж почати

Ви повинні знати, чи ваш телефон є оригінальним апаратним випуском, чи апаратне забезпечення було оновлено та перевипущено.

1.

Від 'єднайте телефон від мережі:

 • Якщо використовується PoE, від 'єднайте кабель локальної мережі.
 • Якщо використовується куб живлення, від 'єднайте куб живлення.
2.

Зачекайте 5 секунд.

3.

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Спосіб 1. Натисніть та потримайте #, а потім знову вставте телефон у розетку.

 • Спосіб 2. Натисніть і потримайте 0, а потім знову вставте телефон у розетку.

  Метод підтримують лише IP-телефони Cisco 8845, 8865, 8841, 8851 і 8861. Апаратна версія Cisco IP Phone 8841, 8851 і 8861 повинна бути 15 або пізнішою.

Телефон починає процес перезавантаження. Загоряються кнопка гарнітури та кнопка динаміка.

4.

У більш ранніх версіях апаратного забезпечення вмикається кнопка Mute (Вимкнути звук). Дочекайтеся вимкнення кнопки вимкнення звуку.

5.

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Спосіб 1. Натисніть 123456789*0# послідовно.

  Коли ви натискаєте 1, індикатори на кнопці гарнітури вимикаються. Індикатор на кнопці Select (Вибрати) блимає при натисканні кнопки.

  Після натискання цих кнопок телефон проходить процедуру заводського скидання.

  Якщо натиснути кнопки з іншою послідовністю, телефон увімкнеться в звичайному режимі.


   

  Не вимикайте телефон до завершення процесу заводського скидання та появи головного екрана.

 • Спосіб 2. Натисніть 369# послідовно.

  Для IP-телефона Cisco 8845, 8865, 8841, 8851 і 8861 екран телефону зникає. У той же час блимають індикатори на гарнітурі, динаміці та вимкненому звуку.

6

Якщо ви використовуєте Спосіб 2, від 'єднайте телефон і знову підключіть його, щоб перезавантажити.

Після перезавантаження телефону з 'явиться головний екран.