1

Koppla ur telefonen:

 • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.
 • Koppla ur strömkuben om du använder en.
2

Vänta fem sekunder.

3

Håll ned # och anslut telefonen igen.

När telefonen startar:

 • För Cisco IP-telefon 6821-flerplattformstelefoner lyser ljusen på ljusremsan och linjeknapparna.

 • För Cisco IP-telefon 6841- och 6851-flerplattformstelefoner blinkar ljusen på lurknappen, högtalarknappen och luren.

4

Tryck på 123456789*0# i sekvens för att starta fabriksåterställningen.

 • För Cisco IP-telefon 6821-flerplattformstelefoner blinkar ljusen på linjeknapparna och ljusremsan när du trycker på en knapp.

 • När du trycker på 1 på Cisco IP-telefon 6841- och 6851-flerplattformstelefoner lyser luren och ljuset på högtalarknappen slutar lysa.

Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


 

Stäng inte av telefonen förrän fabriksåterställningen har slutförts och huvudskärmen visas.

Innan du börjar

Du måste veta om din telefon har en originalmaskinvara eller om maskinvaran har uppdaterats med en ny version.

1

Koppla ur telefonen:

 • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.
 • Koppla ur strömkuben om du använder en.
2

Vänta fem sekunder.

3

Gör något av följande:

 • Metod 1: Håll ned # och anslut telefonen igen.

 • Metod 2: Tryck på och håll ned 0 och anslut telefonen igen.

  Endast Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 stöder metoden. Och maskinvaruversionen av Cisco IP-telefon 8841, 8851 och 8861 måste vara 15 eller senare.

Telefonen börjar starta om. Lurknappen och högtalarknappen lyser.

4

I tidigare maskinvaruversioner lyser knappen Stäng av ljud. Vänta tills knappen Stäng av ljud har inaktiverats.

5

Gör något av följande:

 • Metod 1: Tryck 123456789*0# i sekvens.

  När du trycker på 1 stängs ljusen på headsetknappen av. Ljuset på knappen Välj blinkar när en knapp trycks ned.

  När du har tryckt på dessa knappar går telefonen igenom fabriksåterställningsprocessen.

  Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


   

  Stäng inte av telefonen förrän fabriksåterställningen har slutförts och huvudskärmen visas.

 • Metod 2: Tryck på 369# i sekvens.

  För Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 försvinner telefonskärmen. Samtidigt blinkar ljusen på headsetet, högtalaren och ljudet av.

6

Om du använder metod 2 ska du koppla ur och koppla ur telefonen igen för att starta om den.

När telefonen startas om visas huvudskärmen.