När du tar bort en enhet i Control Hub återställs telefonen automatiskt till fabriken (stöds på den fasta programvaran 12.0.3 eller senare) och du behöver inte fabriksåterställa telefonen manuellt. Om du planerar att omtilldela telefonen till en annan användare eller arbetsyta måste den först tas bort.

Om du behöver fabriksåterställa din Webex Calling-telefon manuellt rekommenderar vi att du använder den metod som finns i telefonens inställningsmeny för att enkelt komma åt fabriksåterställningen. Dessa steg beskrivs nedan.


 

Om du vill manuellt fabriksåterställa en telefon som inte är i Webex Calling-systemet kan du utföra knappslagsekvensen. För dessa steg, se stegen nedan för knappslagsekvensen för din enhet.

1

Tryck på Inställningar .

2

Välj Enhetsadministration.

3

Välj Fabriksåterställning.

När telefonen startar om visas huvudskärmen.

Nästa steg

Om telefonen ursprungligen registrerades med sin MAC-adress återansluts den till Webex Calling. Om telefonen registrerades med en aktivitetskod kräver den en ny aktiveringskod eller måste registreras med sin MAC-adress för att återansluta till Webex Calling.

Om din telefon inte är i Webex Calling-systemet ska du använda dessa steg för att utföra en manuell fabriksåterställning.

1

Koppla ur telefonen:

 • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.

 • Om du använder strömkuben ska du koppla från strömkuben.

2

Vänta fem sekunder.

3

Håll ned # och anslut telefonen igen.

När telefonen startar:
 • För Cisco IP-telefon 6821 lyser lamporna på ljusremsan och linjeknapparna.

 • För Cisco IP-telefon 6841 och 6851 blinkar ljusen på headsetknappen, högtalarknappen och telefonluren.

4

Tryck på 123456789*0# nycklarna i följd för att starta fabriksåterställningsprocessen.


 

Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


 

Stäng inte av telefonen förrän den har slutfört fabriksåterställningsprocessen och huvudskärmen visas.

 • För Cisco IP-telefon 6821 blinkar lamporna på linjeknapparna och ljusremsan när du trycker på en knapp.

 • När du trycker på 1 på Cisco IP-telefon 6841 och 6851 släcks telefonluren och lampan på högtalarknappen.

Om din telefon inte är i Webex Calling-systemet ska du använda dessa steg för att utföra en manuell fabriksåterställning.

Innan du börjar

Du måste veta om din telefon har en originalmaskinvara eller om maskinvaran har uppdaterats med en ny version.

1

Koppla ur telefonen:

 • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.

 • Om du använder strömkuben ska du koppla från strömkuben.

2

Vänta fem sekunder.

3

Gör något av följande:

 • Metod 1: Håll ned # och anslut telefonen igen.
 • Metod 2: Tryck och håll ned 0 och anslut telefonen igen.

 

Endast Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 supportmetod 2. Maskinvaruversionen av Cisco IP-telefon 8841, 8851 och 8861 måste vara 15 eller senare.

Telefonen börjar starta om. Headsetknappen och högtalarknappen lyser upp.
4

På tidigare maskinvaruversioner lyser ljudavstängningsknappen. Vänta tills avstängningsknappen stängs av.

5

Gör något av följande:

 • Metod 1: Tryck 123456789*0# i följd.

  När du trycker på 1 släcks lampan på headsetknappen. Lampan på den valda knappen blinkar när en knapp trycks på. När du trycker på dessa knappar går telefonen igenom fabriksåterställningsprocessen. Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


   

  Stäng inte av telefonen förrän den har slutfört fabriksåterställningsprocessen och huvudskärmen visas.

 • Metod 2: Tryck 369# i följd.

  För Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 försvinner telefonskärmen. Samtidigt blinkar lamporna på headsetet, högtalare och ljud av-knappen.

6

Om du använder metod 2 kopplar du ur och ansluter telefonen igen för att starta om den.

När telefonen startar om visas huvudskärmen.

När du tar bort en enhet i Control Hub återställs telefonen automatiskt till fabriken (stöds på den fasta programvaran 12.0.3 eller senare) och du behöver inte fabriksåterställa telefonen manuellt. Om du planerar att omtilldela telefonen till en annan användare eller arbetsyta måste den först tas bort.

Om du behöver fabriksåterställa din Webex Calling-telefon manuellt rekommenderar vi att du använder den metod som finns i telefonens inställningsmeny för att enkelt komma åt fabriksåterställningen. Dessa steg beskrivs nedan.


 

Om du vill manuellt fabriksåterställa en telefon som inte är i Webex Calling-systemet kan du utföra knappslagsekvensen. För dessa steg, se stegen nedan för knappslagsekvensen för din enhet.

1

Tryck på Inställningar .

2

Rulla nedåt och tryck på fabriksåterställning.

När telefonen startar om visas huvudskärmen.

Nästa steg

Om telefonen ursprungligen registrerades med sin MAC-adress återansluts den till Webex Calling. Om telefonen registrerades med en aktivitetskod kräver den en ny aktiveringskod eller måste registreras med sin MAC-adress för att återansluta till Webex Calling.

Om din telefon inte är i Webex Calling-systemet ska du använda dessa steg för att utföra en manuell fabriksåterställning.

1

Koppla ur telefonen:

 • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.

 • Om du använder strömkuben ska du koppla från strömkuben.

2

Vänta fem sekunder.

3

Håll ned # och anslut telefonen igen.

Telefonen startar om. Headsetknappen, högtalarknappen och ljudavstängningsknappen lyser.
4

När ljudavstängningsknappen stängs av släpper du #-knappen och trycker 123456789*0# i följd. När du trycker på dessa knappar lyser LED-lampan av ljud igen och telefonen går igenom fabriksåterställningsprocessen.


 

Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


 

Stäng inte av telefonen förrän den har slutfört fabriksåterställningsprocessen och huvudskärmen visas.

När fabriksåterställningen är klar går telefonen igenom arbetsflödet utanför lådan.

När du tar bort en enhet i Control Hub återställs telefonen automatiskt till fabriken och du behöver inte fabriksåterställa telefonen manuellt. Om du planerar att omtilldela telefonen till en annan användare eller arbetsyta måste den först tas bort.

Om du behöver fabriksåterställa din Webex Calling-telefon manuellt rekommenderar vi att du använder den metod som finns i telefonens inställningsmeny för att enkelt komma åt fabriksåterställningen. Dessa steg beskrivs nedan.

1

Tryck på Inställningar .

2

Rulla nedåt och tryck på Starta om och återställ.

3

Välj Fabriksåterställning och tryck sedan på Välj.

När telefonen startar om visas huvudskärmen.

Nästa steg

Om telefonen ursprungligen registrerades med sin MAC-adress återansluts den till Webex Calling. Om telefonen registrerades med en aktivitetskod kräver den en ny aktiveringskod eller måste registreras med sin MAC-adress för att återansluta till Webex Calling.