Супервайзори

Супервайзорите са потребители, които управляват агентите в опашките за повиквания.Агентите в дадена опашка на повикванията може да са свързани със супервайзор, който може мълчаливо да наблюдава разговорите, да обучава агентите, както и да се включва в или да поема повиквания, които се обработват в момента от разпределените му агенти.

Мълчаливо наблюдение – Наблюдавате разговора на даден агент без той или обаждащият се да знаят.Използвайте тази функция, за да проверите дали обучението е успешно или да определите къде има нужда от усъвършенстване на агентите.

За да наблюдавате мълчаливо разговора, въведете #82 плюс вътрешния номер или телефонния номер на агента.

Обучение – Свързвате се с разговора на агент и комуникирате с него.Само агентът ще ви чува.Използвайте тази функция, за да обучавате новите служители.

За да предоставите обучение по време на разговора, въведете #85 плюс вътрешния номер или телефонния номер на агента.

Включване в разговора – Включване в разговора на даден агент.И агентът, и повикващият ще ви чуват.Тази функция е полезна, когато трябва да участвате в разговора, за да помогнете за разрешаването на проблеми.

За да се включите в даден разговор, въведете #33 плюс вътрешния номер или телефонния номер на агента.

Поемане – Поемате разговора от агента.Използвайте тази функция, когато трябва изцяло да поемете разговора вместо агента.

За да поемете разговора, въведете #86 плюс вътрешния номер или телефонния номер на агента.

Можете да добавяте или изтривате супервайзори.Потребителите могат да бъдат разпределяни като агенти към няколко опашки за повиквания.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията.

3

Изберете раздела Супервайзор.

4

Щракнете върху Добавяне на супервайзор.

5

Изберете потребител от падащия списък, когото да добавите като супервайзор.

6

Щракнете върху Напред, за да разпределите агенти към супервайзора.

7

Изберете агенти от падащия списък, които да разпределите към супервайзора.

8

Щракнете върху Напред, за да прегледате избрания супервайзор и разпределените му агенти.

9

Щракнете върху Добавяне на супервайзор, за да добавите супервайзора и агентите.

След супервайзорът е добавен, можете да му разпределите агенти.

10

За да премахнете супервайзор, щракнете върху свързаната с него икона Премахване на супервайзор.

Разпределете агенти към супервайзор, който ще може мълчаливо да наблюдава разговорите, да обучава агентите, както и да се включва в или да поема повиквания.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията.

3

Изберете раздела Супервайзор.

4

Изберете потребител от падащия списък, когото да добавите като супервайзор.

5

Щракнете върху Напред, за да разпределите агенти към супервайзора.

6

Изберете агенти от падащия списък, които да разпределите към супервайзора.

7

Щракнете върху Напред, за да прегледате избрания супервайзор и разпределените му агенти.

8

Щракнете върху Добавяне на супервайзор, за да добавите супервайзора и агентите.

След супервайзорът е добавен, можете да му разпределите агенти.

След като агентите са разпределени към супервайзор, той ще може да използва кодове за достъп до функция (FAC), за да наблюдава разговорите, да обучава агентите, както и да се включва в или да поема повиквания.За повече информация вижте Функции на супервайзора на опашката на повикванията за Webex Calling.

9

За премахнете разпределени агенти, разгънете информацията за супервайзора, към когото е разпределен агентът, и щракнете върху свързаната с агента икона Премахване на разпределени агенти.


 
Когато премахнете и последния разпределен агент от даден супервайзор, супервайзорът също се премахва.

Можете да видите списък на опашките за повиквания, към които даден потребител е разпределен като агент.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Агенти, щракнете върху Управление.

4

Редактирайте потребителите и работните области, посочени като агенти за тази опашка на повикванията.

5

Щракнете върху Запиши.

Щракнете върху Премахване на всички, ако искате да премахнете всички потребители и работни области от тази опашка на повикванията.