Övervakare

Övervakare är användare som hanterar agenter i en samtalskö.Agenter i en samtalskö kan associeras med en övervakare som kan övervaka tyst, coacha, ingripa eller ta över samtal som deras tilldelade agenter för närvarande hanterar.

Tyst övervakning– Övervaka en agents samtal utan att agenten eller uppringaren vet om det.Använd den här funktionen för att säkerställa att utbildningen fungerar eller identifiera var agenter behöver bli bättre.

För att övervaka ett samtal tyst anger du #82 plus agentens anknytning eller telefonnummer.

Coachning– Anslut till en agents samtal och kommunicera med agenten.Agenten är den enda som kan höra dig.Använd den här funktionen för att utbilda nyanställda.

För att coacha under ett samtal anger du #85 plus agentens anknytning eller telefonnummer.

Ingripande– Hoppa in under en agents samtal.Både agenten och uppringaren kan höra dig.Den här funktionen är användbar när du behöver delta i samtalet och lösa problem.

För att ingripa under ett samtal anger du *33 plus agentens anknytning eller telefonnummer.

Ta över– Ta över ett samtal från en agent.Använd den här funktionen när du behöver ta över samtalet från en agent helt och hållet.

För att ta över ett samtal anger du #86 plus agentens anknytning eller telefonnummer.

Du kan lägga till eller ta bort övervakare.Användare kan tilldelas flera samtalsköer som agenter.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö.

3

Välj fliken Övervakare.

4

Klicka på Lägg till övervakare.

5

Välj en användare i rullgardinsmenyn som du vill lägga till som övervakare.

6

Klicka på Nästa för att tilldela agenter till övervakaren.

7

Välj agenter som ska tilldelas till övervakaren i rullgardinsmenyn.

8

Klicka på Nästa för att granska vald övervakare och tilldelade agenter.

9

Klicka på Lägg till övervakare för att lägga till övervakare och agenter.

När en övervakare har lagts till kan du tilldela agenter till övervakaren.

10

För att ta bort en övervakare klickar du på ikonen Ta bort övervakare som är associerad med övervakaren.

Tilldela agenter till en övervakare så att övervakaren kan utföra tyst övervakning, coachning, ingripande och övertagande.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö.

3

Välj fliken Övervakare.

4

Välj en användare i rullgardinsmenyn som du vill lägga till som övervakare.

5

Klicka på Nästa för att tilldela agenter till övervakaren.

6

Välj agenter som ska tilldelas till övervakaren i rullgardinsmenyn.

7

Klicka på Nästa för att granska vald övervakare och tilldelade agenter.

8

Klicka på Lägg till övervakare för att lägga till övervakare och agenter.

När en övervakare har lagts till kan du tilldela agenter till övervakaren.

När agenter har tilldelats till en övervakare kan en övervakare använda funktionsåtkomstkoder (FAC-koder) för att övervaka, coacha, ingripa och ta över samtal.Mer information finns i Övervakarfunktioner för samtalskö i Webex Calling.

9

Om du vill ta bort agenter expanderar du övervakaren som agenten är associerad med och klickar på ikonen Ta bort agenter som är associerad med agenten.


 
När du tar bort den sista agenten från en övervakare tas även övervakaren bort.

Du kan se en lista med de samtalsköer en användare är tilldelad till som agent.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Agenter.

4

Redigera de användare och arbetsytor som har tilldelats som agenter i den här samtalskön.

5

Klicka på Spara.

Klicka på Ta bort alla om du vill ta bort alla användare och arbetsytor från denna samtalskö.