Supervizoři

Supervizoři jsou uživatelé, kteří spravují agenty fronty hovorů. Agenti ve frontě hovorů mohou být přidruženi k supervizorovi, který může tiše sledovat, koučovat, vynutit vstup nebo převzít hovory, které jejich přiřazení agenti momentálně zpracovávají.

Tiché sledování – monitorujte volání agenta, aniž by o tom agent nebo volající věděl. Pomocí této funkce se můžete ujistit, že školení funguje, nebo zjistit, v jakých oblastech se agenti potřebují zlepšit.

Chcete-li tiše sledovat hovor, zadejte #82 a linku nebo telefonní číslo agenta.

Koučování – zapojte se do hovoru agenta a komunikujte s ním. Agent je jediný, kdo vás slyší. Tuto funkci použijte pro školení nových zaměstnanců.

Chcete-li koučovat hovor, zadejte #85 a linku nebo telefonní číslo agenta.

Vynucený vstup – vstupte do hovoru agenta. Agent i volající vás slyší. Tato funkce je užitečná, když se potřebujete zúčastnit hovoru a pomoct vyřešit problémy.

Chcete-li vstoupit do hovor, zadejte *33 a linku nebo telefonní číslo agenta.

Převzetí – převezměte hovor od agenta. Tuto funkci použijte, když potřebujete zcela převzít hovor agenta.

Chcete-li převzít hovor, zadejte #86 a linku nebo telefonní číslo agenta.

Můžete přidávat nebo odstraňovat supervizory. Uživatelé mohou být přiřazeni k více frontám hovorů jako agenti.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů.

3

Vyberte kartu Supervizor.

4

Klikněte na možnost Přidat supervizora.

5

Z rozevíracího seznamu vyberte uživatele, kterého chcete přidat jako supervizora.

6

Kliknutím na tlačítko Další přiřaďte agenty k supervizorovi.

7

Z rozevíracího seznamu vyberte agenty, které chcete přiřadit k supervizorovi.

8

Kliknutím na tlačítko Další zkontrolujte vybraného supervizora a přiřazené agenty.

9

Kliknutím na možnost Přidat supervizora přidejte supervizora a agenty.

Jakmile bude supervizor přidán, můžete k němu přiřadit agenty.

10

Chcete-li odebrat supervizora, klikněte na ikonu Odebrat supervizora přidruženou k supervizorovi.

Přiřaďte agenty k supervizorovi, aby mohl provádět tiché sledování, koučování, vynucený vstup a převzetí hovoru.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů.

3

Vyberte kartu Supervizor.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte uživatele, kterého chcete přidat jako supervizora.

5

Kliknutím na tlačítko Další přiřaďte agenty k supervizorovi.

6

Z rozevíracího seznamu vyberte agenty, které chcete přiřadit k supervizorovi.

7

Kliknutím na tlačítko Další zkontrolujte vybraného supervizora a přiřazené agenty.

8

Kliknutím na možnost Přidat supervizora přidejte supervizora a agenty.

Jakmile bude supervizor přidán, můžete k němu přiřadit agenty.

Jakmile budou agenti přiřazeni k supervizorovi, může supervizor pomocí přístupových kódů funkcí (FAC) sledovat, koučovat, vynutit vstup nebo převzít hovor. Další informace naleznete v části Funkce supervizora fronty hovorů pro Webex Calling.

9

Chcete-li zrušit přiřazení agentů, rozbalte supervizora, ke kterému je agent přiřazen, a klikněte na ikonu Zrušit přiřazení agentů přidruženou k agentovi.


 
Když zrušíte přiřazení posledního agenta supervizora, bude odebrán i supervizor.

Můžete zobrazit seznam front hovorů, ke kterým je uživatel přiřazen jako agent.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Agenti klikněte na možnost Spravovat.

4

Upravte uživatele, pracovní prostory nebo virtuální linky přiřazené jako agenti do této fronta hovorů.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Klikněte Odebrat vše pokud chcete odebrat všechny uživatele, pracovní prostory nebo virtuální linky z této fronta hovorů.