Supervisors

Supervisors zijn gebruikers die agenten in een gesprekswachtrij beheren.Agenten in een gesprekswachtrij kunnen worden gekoppeld aan een supervisor. De supervisor kan vervolgens de gesprekken die de toegewezen agenten momenteel afhandelen, stil controleren, coachen, inbreken of overnemen.

Stille bewaking: volg het gesprek van een agent zonder dat de agent of de beller het weet.Gebruik deze functie om ervoor te zorgen dat de training werkt of om te bepalen waar agenten moeten worden verbeterd.

Als u een gesprek stil wilt volgen, voert u #82 plus het toestelnummer of het telefoonnummer van de agent in.

Coaching: luister mee met een agent en communiceer met hem of haar.De agent is de enige persoon die u kan horen.Gebruik deze functie voor het trainen van nieuwe medewerkers.

Voer #85 en het toestelnummer of telefoonnummer van de agent in om een gesprek te coachen.

Inbreken: breek in in het gesprek van een agent.Zowel de agent als de beller kunnen u horen.Deze functie is handig als u moet deelnemen aan het gesprek en problemen moet oplossen.

Voer *33 en het toestelnummer of telefoonnummer van de agent in om in een gesprek in te breken.

Overnemen: neem een gesprek van een agent over.Gebruik deze functie als u het gesprek volledig wilt overnemen voor een agent.

Voer #86 en het toestelnummer of telefoonnummer van de agent in om een gesprek over te nemen.

U kunt supervisors toevoegen of verwijderen.Gebruikers kunnen als agent aan meerdere gesprekswachtrijen worden toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij.

3

Selecteer het tabblad Supervisor.

4

Klik op Supervisor toevoegen.

5

Selecteer een gebruiker in de vervolgkeuzelijst om als supervisor toe te voegen.

6

Klik op Volgende om agenten aan de supervisor toe te wijzen.

7

Selecteer agenten in de vervolgkeuzelijst die u aan de supervisor wilt toewijzen.

8

Klik op Volgende om de supervisor en de toegewezen agenten te controleren.

9

Klik op Supervisor toevoegen om de supervisor en de agenten toe te voegen.

Nadat er een supervisor is toegevoegd, kunt u agenten aan een supervisor toewijzen.

10

Als u een supervisor wilt verwijderen, klikt u op het pictogram voor Supervisor verwijderen.

Wijs agenten aan een supervisor toe zodat de supervisor stil een gesprek kan volgen, een gesprek kan coachen, in een gesprek kan inbreken en een gesprek kan overnemen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij.

3

Selecteer het tabblad Supervisor.

4

Selecteer een gebruiker in de vervolgkeuzelijst om als supervisor toe te voegen.

5

Klik op Volgende om agenten aan de supervisor toe te wijzen.

6

Selecteer agenten in de vervolgkeuzelijst die u aan de supervisor wilt toewijzen.

7

Klik op Volgende om de supervisor en de toegewezen agenten te controleren.

8

Klik op Supervisor toevoegen om de supervisor en de agenten toe te voegen.

Nadat er een supervisor is toegevoegd, kunt u agenten aan een supervisor toewijzen.

Nadat agenten zijn toegewezen aan een supervisor, kan een supervisor functietoegangscodes (FAC's) gebruiken om gesprekken te volgen, gesprekken te coachen, in gesprekken in te breken en gesprekken over te nemen.Zie Functies voor supervisor van een gesprekswachtrij voor Webex Calling voor meer informatie.

9

Om de toewijzing van agenten ongedaan te maken, vouwt u de supervisor uit aan wie de agent is gekoppeld en klikt u op het pictogram voor Toewijzing van agenten ongedaan maken.


 
Wanneer u de toewijzing van de laatste agent van een supervisor ongedaan maakt, wordt de supervisor ook verwijderd.

U kunt een lijst met gesprekswachtrijen zien waaraan een gebruiker als agent is toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Agenten op Beheren.

4

Gebruikers en werkplekken bewerken die als agenten zijn toegewezen aan deze gesprekswachtrij.

5

Klik op Opslaan.

Klik op Alles verwijderen als u alle gebruikers en werkplekken uit deze gesprekswachtrij wilt verwijderen.