Agenter i en samtalekø kan være knyttet til en leder som kan overvåke, veilede, delta eller ta over samtaler som tilordnede agenter håndterer.

Funksjoner for ledere av samtalekøer i Webex Calling

Stille overvåking – Overvåk en agents samtale uten at agenten eller den som ringer vet det. Bruk denne funksjonen til å kontrollere at opplæringen fungerer, eller for å identifisere områder der agentene må forbedre seg.

For å overvåke en samtale skriver du inn #82 pluss agentens internnummer eller telefonnummer.

Veiledning – Ta del i en agents samtale og kommuniser med agenten. Agenten er den eneste som kan høre deg. Bruk denne funksjonen til opplæring av nye ansatte.

For å veilede en samtale, skriver du inn #85 pluss agentens internnummer eller telefonnummer.

Delta – Delta i en agents samtale. Både agenten og den som ringer kan høre deg. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å delta i samtalen for å bidra til å løse problemer.

For å delta i en samtale skriver du inn *33 pluss agentens internnummer eller telefonnummer.

Ta over– Ta over anropet til en agent. Bruk denne funksjonen hvis du må overta samtalen til en agent.

For å ta over en samtale skriver du inn #86 pluss agentens internnummer eller telefonnummer.


Mens du starter lederfunksjoner, spilles det av en varseltone til en agent mens han overvåker, veileder eller bommet inn, og det spilles av en kunngjøring om overtakelsesfunksjonen.

Legg til eller slett en leder

Du kan legge til eller slette ledere. Brukere kan tilordnes flere samtalekøer som agenter.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø.

3

Velg kategorien Leder.

4

Klikk på Legg til leder.

5

Velg en bruker fra rullegardinlisten som du vil legge til som leder.

6

Klikk på Neste for å tilordne agenter til lederen.

7

Velg agenter fra rullegardinlisten som du vil tilordne til lederen.

8

Klikk på Neste for å gjennomgå den valgte lederen og agentene som er tilordnet.

9

Klikk på Legg til leder for å legge til lederen og agentene.

Når en leder er lagt til, kan du tilordne agenter til lederen.

10

Hvis du vil fjerne en leder, klikker du på Fjern leder-ikonet som er knyttet til lederen.

Tilordne eller oppheve tilordning av agenter til en leder

Tilordne agenter til en leder slik at lederen kan utføre stille overvåking, veiledning, delta og ta over.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø.

3

Velg kategorien Leder.

4

Velg en bruker fra rullegardinlisten som du vil legge til som leder.

5

Klikk på Neste for å tilordne agenter til lederen.

6

Velg agenter fra rullegardinlisten som du vil tilordne til lederen.

7

Klikk på Neste for å gjennomgå den valgte lederen og agentene som er tilordnet.

8

Klikk på Legg til leder for å legge til lederen og agentene.

Når en leder er lagt til, kan du tilordne agenter til lederen.

Når agenter er tilordnet en leder, kan lederen bruke FAC-er (Feature Access Codes) til å overvåke, veilede, delta i og ta over samtaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Funksjoner for ledere av samtalekøer i Webex Calling.

9

Hvis du vil oppheve tilordningen av agenter, utvider du lederen som agenten er knyttet til, og klikker på Opphev tilordning av agenter-ikonet som er knyttet til agenten.


 
Når du fjerner tilordningen av den siste agenten fra en leder, fjernes også lederen.

Vise tilordning av samtalekøer for brukere

Du kan se en liste over hvilke samtalekøer en bruker er tilordnet som agent.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Agenter, klikker du på Administrer.

4

Rediger brukerne, arbeidsområdene eller de virtuelle linjene som er tilordnet som agenter til denne samtalekøen.

5

Klikk på Lagre.

Klikk på Fjern alle hvis du vil fjerne alle brukere, arbeidsområder eller virtuelle linjer fra denne samtalekøen.