Състоянието на "Извън офиса" не се актуализира в Webex

Състоянието на "Извън офиса" не се актуализира в Webex.

Неправилното състояние "В" или "Извън Офиса" се показва в приложението Webex.

Състоянието "Извън офиса" в Microsoft Outlook не е в синхрон със състоянието ми на Webex.

   

Важна Забележка: Създаването на среща в календара ви и задаването й да ви показва като "Извън офиса" (ООО) не задава състоянието "Извън офиса" в Webex Teams. За да зададете състоянието на ООО правилно в Webex:

Windows: Отворете менюто "Файл" в Outlook, кликнете върху Автоматични отговори , иактивирайте Изпращанена автоматични отговори , след което щракнете върху OK .
Mac: Кликнете върху Инструменти , и изберете Извън офиса , и въведете вашите Настройки за автоматичноотговаряне , след което щракнете върхуOK .

Приложението Webex показва състоянието "Извън офиса", въпреки че настройката автоматични отговори (извън офиса) в Microsoft Outlook е променена, за да отрази "Направете изпращане на автоматични отговори".

За да разрешите проблема със състоянието "Извън офиса":

  1. Влезте в уеб приложението на Outlook: https://outlook.office365.com/owa/
  2. Включете "Автоматични отговори (извън офиса)" или "Помощник извън офиса" в Outlook. За помощ; виждам: https://support.microsoft.com/en-us/help/290846/how-to-use-the-out-of-office-assistant-in-outlook.
Забележка: Състоянието на Webex Out of Office е зададено от конектора на календара, който наблюдава състоянието на автоматичен отговор на пощенската кутия на потребителя Exchange/Office 365/Google и може да отнеме до 15-20 минути за актуализиране.

Беше ли полезна тази статия?

Свързани статии
стрелка нагоре