Status odolevanja iz kancelarije se ne ažurira u Webexu


Status "Odoleti iz kancelarije" se ne ažurira u Webexu.

Neispravan status "U kancelariji" ili "Odlomak" prikazan je u aplikaciji Webex.

Stanje "Odolevanja" u programu Microsoft Outlook nije sinhronizovano sa mojim Webex statusom.

   

Važna napomena: Kreiranje zakazane obaveze u kalendaru i njeno postavljanje da vas prikaže kao "Odoleti" (OOO) ne postavlja status "Izlaz iz kancelarije" u Webex timovima. Da biste pravilno podesili OOO status u webex-u:

Windows: Otvorite meni "Datoteka" u programu Outlook, kliknite na dugme "Automatskiodgovori" i omogućite automatsko slanje odgovora , azatim kliknite na dugme U redu.
Mac: Kliknite na alatke, a zatim izaberite stavku Odoleti iz kancelarije, a zatim unesite postavke za autoreply , azatim kliknite na dugme U redu.

Webex aplikacija prikazuje status "Odolevanja iz kancelarije" iako je postavka "Automatski odgovori (od kancelarije)" u programu Microsoft Outlook promenjena tako da odražava opciju "Pošalji automatske odgovore".

Da biste rešili problem statusa "Od kancelarije":

  1. Prijavite se u Outlook Web App: https://outlook.office365.com/owa/
  2. Uključite opciju "Automatski odgovori (od kancelarije)" ili "Pomoćnik za odlascima iz kancelarije" u programu Outlook. Za pomoć; Vidim: https://support.microsoft.com/en-us/help/290846/how-to-use-the-out-of-office-assistant-in-outlook.
Napomena: Status Webex out of Office postavlja linija spajanja kalendara koja posmatra status automatskog odgovora na korisničkom Exchange/Office 365/Google poštanskom sandučetu i može da potraje do 15-20 minuta za ažuriranje.

Da li je ovaj članak bio koristan?

Srodni članci
strelica nagore