Активиране на влизане за потребители

1

От изглед на клиента в , отидете на Управление > Местоположения .https://admin.webex.com

2

Изберете потребител и щракнете Обаждане .

3

Отидете до Разрешения между потребители раздел и след това изберете Влезте .

4

Включете превключвателя, за да позволите на други потребители да се добавят към текущото обаждане на този потребител.

5

Проверете Пуснете тон, когато този потребител влезе в разговор ако искате да пуснете тон на другите, когато този потребител нахлуе в тяхното обаждане.

6

Щракнете върху Запиши.

Активиране на влизане за работни пространства

Преди да започнете

Уверете се, че работните пространства имат назначен професионален лиценз. За да научите повече за функциите, които са налични с лицензите за работно пространство, вж Функции, налични по тип лиценз за Webex Calling .
1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Управление > Работни пространства .

2

Изберете работно пространство и щракнете Обаждане .

3

Отидете до Разрешения за работно пространство раздел и след това изберете Влезте .

4

Включете превключвателя, за да позволите на други да се добавят към текущото обаждане на това работно пространство.

5

Проверете Пуснете тон, когато това работно пространство влезе в разговор ако искате да пуснете тон на другите, когато това работно пространство нахлуе в тяхното обаждане.

6

Щракнете върху Запиши.