1

От изгледа на клиента отидете на https://admin.webex.comПотребителии след това изберете потребителя, който искате да промените.

2

Изберете Повикване, отидете на разрешениямежду потребителите и след това изберете Barge In.

3

Включете Barge In, изберете дали искате да направите текущото обаждане конферентен разговор.

  • Позволете на другите да се добавят към обажданията на този потребител.
  • Играйте тон, когато някой баржи в повикване.

След това щракнете върху Запиши.