1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa pak vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, přejděte na Oprávnění mezi uživatelia pak vyberte Připnout.

3

Zapněte možnost Barge Ina zvolte, zda chcete, aby se probíhající hovor stal konferenčním hovorem.

  • Umožněte ostatním, aby se přidali k volání tohoto uživatele.
  • Zahrajte tón, když někdo vtrhne do hovoru.

Poté klikněte na Uložit.