1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, ga naar Machtigingen voor tussen gebruikersen selecteer vervolgens Inbellen.

3

Schakel De optie Inin en kies of u een conferentiegesprek wilt houden tijdens het gesprek.

  • Anderen toestaan om zichzelf aan de oproepen van deze gebruiker toe te voegen.
  • Speel een toon af wanneer iemand in een gesprek komt.

Klik vervolgens op Opslaan.