1

Gå til Brukere fra kundevisningen i https://admin.webex.comBrukere, og velg deretter brukeren du vil endre.

2

Velg Anrop, gå til Tillatelsermellom brukere, og velg deretter Lekter inn.

3

Slå på Barge In, velg om du vil gjøre den pågående samtalen til en konferansesamtale.

  • Tillat andre å legge seg til i denne brukerens samtaler.
  • Spill en tone når noen lekter inn i en samtale.

Klikk deretter på Lagre.