1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz pozycję Połączenia, przejdź do pozycji Uprawnienia między użytkownikami, a następnie wybierz pozycję Barge In.

3

Włącz funkcję Barge In, wybierz, czy trwające połączenie ma być połączeniem konferencyjnym.

  • Zezwalaj innym na dodawanie się do połączeń tego użytkownika.
  • Odtwarzaj dźwięk, gdy ktoś dzwoni do rozmowy.

Następnie kliknij przycisk Zapisz.