Omogući uključivanje za korisnike

1

Iz prikaza kupca u programu pogledajte stavku Pozivanje > lokacije.https://admin.webex.com

2

Izaberite korisnika i kliknite na " Pozivanje".

3

Idite u odeljak Dozvole između korisnika , a zatim izaberite " Uđite".

4

Uključite preklopnik da biste dozvolili drugim korisnicima da se dodaju u tekući poziv ovog korisnika.

5

Označite "Reprodukuj ton" kada se ovaj korisnik pridruži pozivu ako želite da reprodukujete ton drugima kada se ovaj korisnik uključi u poziv.

6

Kliknite na Sačuvaj.

Omogući uključivanje u radne prostore

Pre nego što počnete

Uverite se da radnim prostorima imate dodeljenu profesionalnu licencu. Da biste saznali više o funkcijama koje su dostupne sa licencama za radne prostore, pogledajte članak Funkcije dostupne po tipu licence za ovu Webex Calling.
1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.compristupite opciji "Upravljanje > radnim prostorima".

2

Izaberite radni prostor i kliknite na " Pozivanje".

3

Idite u odeljak Dozvole za radni prostor , a zatim izaberite " Dodsebe".

4

Uključite preklopnik da biste dozvolili drugima da se dodaju u tekući poziv ovog radnog prostora.

5

Označite "Reprodukuj ton" kada se ovaj radni prostor uključi u poziv ako želite da reprodukujete ton drugima kada se ovaj radni prostor uključi u njihov poziv.

6

Kliknite na Sačuvaj.