1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal, gå till Mellan användarbehörigheteroch välj sedan Stapel in.

3

Aktivera Stapel inoch välj om du vill ringa det pågående samtalet till ett konferenssamtal.

  • Tillåt andra att lägga till sig själva i den här användarens samtal.
  • Spela upp en ton när någon ringer ett samtal.

Klicka sedan på Spara.