Aktivera inbrytning för användare

1

Gå till kundvyn i och sedan till Samtal > Platser.https://admin.webex.com

2

Välj en användare och klicka på Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter mellan användare och välj sedan Bryt in.

4

Aktivera växlingsknappen så att andra användare kan lägga till sig själva i den här användarens pågående samtal.

5

Markera Spela upp en ton när den här användaren bryts in i ett samtal om du vill spela upp en ton till andra när den här användaren bryts in i samtalet.

6

Klicka på Spara.

Aktivera inbrytning för arbetsytor

Innan du börjar

Se till att arbetsytor har tilldelats en professionell licens. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga med arbetsytelicenser finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor.

2

Välj en arbetsyta och klicka på Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter för arbetsytor och välj sedan Bryt in.

4

Aktivera växlingsknappen så att andra kan lägga till sig själva i den här arbetsytans pågående samtal.

5

Markera Spela upp en ton när den här arbetsytan bryts in i ett samtal om du vill spela upp en ton till andra när den här arbetsytan bryts in i samtalet.

6

Klicka på Spara.