1

Въведете *33 на телефона си.

Ако настроите по този начин, ще чуете тон, който ви информира, че системата разпознава кода за достъп.

2

Въведете телефонния номер на лицето, чието обаждане искате да шлепнете.

Когато сте свързани, сте в тристранно обаждане.