Администраторите на доставчиците на услуги могат да конфигурират отказ от отговорност за спешни услуги, който се показва на потребителите на Webex App. Отказът от отговорност информира потребителите на Webex App за важността на точната информация за местоположението на потребителя, така че в случай на извънредна ситуация операторите да могат да изпращат спешни служби до правилното местоположение. Ако имат услуга за местоположение, отказът от отговорност също предоставя на потребителите възможност да актуализират информацията си за местоположението.

Администраторите могат да персонализират следните настройки за отказ от отговорност:

 • Езикът на отказ от отговорност (по подразбиране е английски)

 • Текстът на отказа от отговорност

 • Кои типове устройства (настолен, мобилен или таблет) показват отказ от отговорност

 • Колко често отказът от отговорност се появява на потребителя (първо влизане, всяко влизане, никога)

 • Дали отказът от отговорност включва актуализации на местоположението

За да конфигурирате тази функция:

1

Влезте в Партньорски център .

2

Отидете на Настройки и изберете Брандиране .

3

Изберете Разширено персонализиране раздел и щракнете Персонализирайте брандирането .

4

Щракнете върху Отказ от отговорност за спешни повиквания раздел.

5

По желание. Ако искате да персонализирате текста на съобщението, щракнете Добавете персонализирано съобщение и направете следното:


 
Ако не персонализирате съобщението, отказът от отговорност показва съобщение по подразбиране въз основа на вашия език и местоположение.
 1. От Изберете език от падащото меню изберете езика, който искате да използвате за персонализираното съобщение.

 2. В Заглавен текст и Отказ от отговорност за спешни повиквания текстови полета, въведете заглавния и основния текст, които искате да покажете в прозореца за отказ от отговорност.

6

Под Устройства , конфигурирайте колко често се появява изскачащ прозорец за отказ от отговорност:

 1. За всеки тип устройство, за което искате потребителите да виждат отказ от отговорност, активирайте съседния превключвател. Опциите са работен плот , Мобилен и таблетка .


   
  Ако оставите превключвателя за тип устройство деактивиран, потребителите на този тип устройство няма да видят отказа от отговорност.
 2. За всеки тип устройство, на което сте активирали отказа от отговорност, изберете Първо влизам или При влизам за да конфигурирате колко често потребителите на тези типове устройства виждат отказ от отговорност.

7

По желание. Ако имате услуга за местоположение и искате да включите актуализации на местоположението с отказ от отговорност, активирайте местоположението URL превключете и въведете URL на услугата за местоположение.

8

Щракнете върху Публикуване на промените .

Актуализации на местоположението

Ако имате услуга за местоположение, можете да добавите Актуализирайте местоположението бутон към отказа от отговорност, който при щракване от потребителя актуализира информацията за местоположението на потребителя в базата данни. В случай на спешен случай тази информация се използва за насочване на повиквания 911 към най-подходящия център за отговор на спешни повиквания и, ако е необходимо, за изпращане на спешни услуги до физическо местоположение на потребителя.

Отказът от отговорност и актуализацията на местоположението могат да бъдат конфигурирани да се показват при първо влизане или всяко влизане. Освен това, влезлите в системата потребители могат да получат достъп до отказа от отговорност и да актуализират местоположението си, като отидат на Относно меню и избиране на Отказ от отговорност за спешни служби . Въпреки това, ако оставите отказът от отговорност деактивиран на конкретен тип устройство, потребителите на тези устройства нямат възможност да получат достъп до отказа от отговорност и да актуализират местоположението си по време на влизане или чрез Относно меню.