Отказ от отговорност за повиквания до служби за спешна помощ

В центъра за партньори администраторите на доставчика на услуги могат да персонализират следните настройки за отказ от отговорност:

 • Езикът на отказ от отговорност (по подразбиране е английски)

 • Текстът на отказа от отговорност (можете да въведете персонализиран текст на до пет езика)

 • Колко често отказът от отговорност се появява на потребителя (първи вход, всеки вход, никога)

 • Дали отказът от отговорност включва актуализации на местоположение

За да конфигурирате тази функция:

1

Влезте в Центъра за партньори (https://admin.webex.com), отидете в Настройки и изберете Брандинг.

2

Изберете раздела Разширено персонализиране и щракнете върху бутона Персонализиране на брандиране .

3

Щракнете върху Отказ от спешни повиквания.

4

Ако искате да промените езика или текста на отказ от отговорност:

 1. Щракнете върху Добавяне на език.

 2. Изберете езика, който искате да използвате.

 3. По желание. Ако искате да промените текста на отказ от отговорност, въведете новия текст на отказ от отговорност.

 4. Щракнете върху Запиши.

5

Конфигурирайте колко често се появява отказът от отговорност:

 1. Поставете отметка в квадратчетата Desktop, Mobile и Tablet, ако искате потребителите на тези типове устройства да виждат отказ от отговорност. Ако оставите без отметка тип устройство, потребителите на тези устройства няма да видят отказ от отговорност.

 2. За всеки тип устройство, за който отказът от отговорност е разрешен, изберете Първи вход или Всеки вход, за да конфигурирате колко често се появява отказът от отговорност.

6

По желание. Ако имате услуга за местоположение и искате отказът от отговорност да включва актуализации на местоположението:

 1. Разрешаване на превключването на местоположението за актуализиране.

 2. Въведете URL адреса на услугата Местоположение, която използвате.

7

Щракнете върху Публикуване на промени.

Актуализации на местоположението

Ако имате услуга местоположение, можете да добавите бутон за актуализиране на местоположение към отказ от отговорност, който при щракване от потребителя актуализира информацията за местоположението на потребителя в базата данни. В случай на извънредна ситуация тази информация свикне с обажданията по маршрут 911 до най-подходящия център за спешно реагиране и, ако е необходимо, за изпращане на спешни услуги до физическото местоположение на потребителя.

Отказът от отговорност, както и актуализацията на местоположението, могат да бъдат конфигурирани да се показват при първото влизане или всеки вход. Освен това влезлите потребители могат да получат достъп до отказ от отговорност, и да актуализират местоположението си, като отидете в менюто За и изберете отказ от отговорност за спешни услуги. Ако обаче оставите отказа от отговорност за отказ от отговорност на определен тип устройство, потребителите на тези устройства нямат опция за достъп до отказ от отговорност и актуализиране на местоположението им, било по време на вход, или чрез менюто "Всичко".