Отказ от отговорност за повиквания до служби за спешна помощ

Администраторите на доставчика на услуги могат да конфигурират отказ от отговорност за спешни услуги, който се показва на потребителите на Webex App. Отказът от отговорност информира потребителите на Webex App за значението на точната информация за местоположението на потребителите, така че в случай на извънредна ситуация операторите да могат да изпращат спешни услуги на правилното място.

Администраторите могат да персонализират следните настройки за отказ от отговорност:

 • Езикът на отказ от отговорност (по подразбиране е английски)

 • Текстът на отказ от отговорност

 • Кои типове устройства (настолен компютър, мобилен или таблет) показват отказ от отговорност

 • Колко често отказът от отговорност се появява на потребителя (първи вход, всеки вход, никога)

 • Дали отказът от отговорност включва актуализации на местоположение

За да конфигурирате тази функция:

1

Влезте в Центъра за партньори.

2

Отидете в "Настройки" и изберете "Брандинг".

3

Изберете раздела Разширено персонализиране и щракнете върху Персонализиране на брандиране.

4

Щракнете върху раздела отказ от спешни повиквания .

5

По желание. Ако искате да персонализирате текста на съобщението, щракнете върху Добавяне на персонализирано съобщение и направете следното:


 
Ако не персонализирате съобщението, отказът от отговорност показва съобщение по подразбиране въз основа на езика и местоположението Ви.
 1. От падащото меню Изберете Langauge изберете langauge, който искате да използвате за персонализираното съобщение.

 2. В текстовите полета Заглавен текст и Аварийно повикване отказ от отговорност въведете текста на заглавката и основния текст, които искате да се показват в прозореца за отказ от отговорност.

6

Под Устройстваконфигурирайте колко често се появява изскачащият прозорец на отказ от отговорност:

 1. За всеки тип устройство, за който искате потребителите да виждат отказ от отговорност, активирайте съседния превключващ. Опциите са "Работен плот", "Мобилен" и "Таблет".


   
  Ако оставите превключващ модул тип устройство забранен, потребителите на този тип устройство няма да видят отказ от отговорност.
 2. За всеки тип устройство, на който сте разрешили отказ от отговорност, изберете Първи вход или Всеки вход , за да конфигурирате колко често потребителите на тези типове устройства виждат отказ от отговорност.

7

По желание. Ако имате услуга за местоположение и искате да включите актуализации на местоположението с отказ от отговорност, активирайте URL адреса на местоположение превключвайте и въведете URL адреса на услугата за местоположение.

8

Кликнете върху Публикуване напромените.

Актуализации на местоположението

Ако имате услуга местоположение, можете да добавите бутон за актуализиране на местоположение към отказ от отговорност, който при щракване от потребителя актуализира информацията за местоположението на потребителя в базата данни. В случай на извънредна ситуация тази информация свикне с обажданията по маршрут 911 до най-подходящия център за спешно реагиране и, ако е необходимо, за изпращане на спешни услуги до физическото местоположение на потребителя.

Отказът от отговорност, както и актуализацията на местоположението, могат да бъдат конфигурирани да се показват при първото влизане или всеки вход. Освен това влезлите потребители могат да получат достъп до отказ от отговорност, както и да актуализират местоположението си, като отидете в менюто За и изберете Отказ от отговорностза спешни услуги. Ако обаче оставите отказа от отговорност за отказ от отговорност на определен тип устройство, потребителите на тези устройства нямат опция за достъп до отказ от отговорност и актуализиране на местоположението им, било по време на вход, или чрез менюто "Всичко".