Oświadczenie dotyczące połączenia alarmowego

W programie Partner Hub administratorzy usługodawcy mogą dostosować następujące ustawienia zastrzeżenia:

 • Język zastrzeżenia (domyślnie jest to angielski)

 • Tekst zastrzeżenia (możesz wprowadzić niestandardowy tekst w maksymalnie pięciu językach)

 • Jak często zastrzeżenie pojawia się użytkownikowi (pierwsze logowanie, każde logowanie, nigdy)

 • Czy zastrzeżenie obejmuje aktualizacje lokalizacji

Aby skonfigurować tę funkcję:

1

Zaloguj się do Centrum partnerów (https://admin.webex.com), przejdź do Ustawień i wybierz Branding.

2

Wybierz kartę Dostosowywanie zaawansowane i kliknij przycisk Dostosuj branding.

3

Kliknij Opcję Zastrzeżenie dotyczące połączeń alarmowych.

4

Jeśli chcesz zmienić język lub tekst zastrzeżenia:

 1. Kliknij Dodaj język.

 2. Wybierz język, którego chcesz używać.

 3. Opcjonalne. Jeśli chcesz zmienić tekst zastrzeżenia, wprowadź nowy tekst zastrzeżenia.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

5

Skonfiguruj, jak często zastrzeżenie ma być wyświetlane:

 1. Zaznacz pola wyboru Komputer, Telefon komórkowy i Tablet, jeśli chcesz, aby użytkownicy na tych typach urządzeń widzieli zastrzeżenie. Jeśli pozostawisz typ urządzenia niezaznaczony, użytkownicy na tych urządzeniach nie zobaczą zastrzeżenia.

 2. Dla każdego typu urządzenia, dla którego zastrzeżenie jest włączone, wybierz opcję Najpierw zaloguj się lub Każdelogowanie, aby skonfigurować, jak często zastrzeżenie jest wyświetlane.

6

Opcjonalne. Jeśli masz usługę lokalizacyjną i chcesz, aby zastrzeżenie obejmowało aktualizacje lokalizacji:

 1. Włącz przełącznik Aktualizuj lokalizację.

 2. Wprowadź adres URL używanej usługi lokalizacyjnej.

7

Kliknij przycisk Opublikuj zmiany.

Aktualizacje lokalizacji

Jeśli masz usługę lokalizacyjną, możesz dodać przycisk Aktualizuj lokalizację do zastrzeżenia, które po kliknięciu przez użytkownika aktualizuje informacje o lokalizacji użytkownika w bazie danych. W przypadku sytuacji awaryjnej informacje te są wykorzystywane do kierowania połączeń 911 do najbardziej odpowiedniego centrum reagowania kryzysowego i, w razie potrzeby, do wysyłania służb ratunkowych do fizycznej lokalizacji użytkownika.

Zastrzeżenie i aktualizacja lokalizacji można skonfigurować tak, aby wyświetlała się przy pierwszym logowaniu lub przy każdym logowaniu. Ponadto zalogowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zastrzeżenia i zaktualizować swoją lokalizację, przechodząc do menu Informacje i wybierającZastrzeżenie dotyczące usług ratunkowych. Jeśli jednak pozostawisz zastrzeżenie wyłączone na określonym typie urządzenia, użytkownicy tych urządzeń nie będą mieli możliwości uzyskania dostępu do zastrzeżenia i zaktualizowania swojej lokalizacji podczas logowania lub za pośrednictwem menu Informacje.