Oświadczenie dotyczące połączenia alarmowego

Administratorzy usługodawcy mogą skonfigurować zastrzeżenie dotyczące usług ratunkowych, które jest wyświetlane użytkownikom aplikacji Webex. Zastrzeżenie informuje użytkowników aplikacji Webex o znaczeniu dokładnych informacji o lokalizacji użytkownika, aby w razie sytuacji awaryjnej operatorzy mogli wysłać służby ratunkowe do właściwej lokalizacji.

Administratorzy mogą dostosować następujące ustawienia zastrzeżenia:

 • Język zastrzeżenia (domyślnie jest to angielski)

 • Tekst zrzeczenia się odpowiedzialności

 • Które typy urządzeń (komputer, telefon komórkowy lub tablet) wyświetlają zastrzeżenie

 • Jak często zastrzeżenie pojawia się użytkownikowi (pierwsze logowanie, każde logowanie, nigdy)

 • Czy zastrzeżenie obejmuje aktualizacje lokalizacji

Aby skonfigurować tę funkcję:

1

Zaloguj się do Centrum partnerów.

2

Przejdź do Ustawień i wybierz Branding .

3

Wybierz kartę Dostosowywanie zaawansowane i kliknij przycisk Dostosuj branding.

4

Kliknij kartę Zastrzeżenie dotyczące połączeń alarmowych.

5

Opcjonalne. Jeśli chcesz dostosować tekst wiadomości, kliknij przycisk Dodaj wiadomość niestandardową i wykonaj następujące czynności:


 
Jeśli nie dostosujesz wiadomości, zastrzeżenie wyświetli komunikat domyślny na podstawie Twojego języka i lokalizacji.
 1. Z listy rozwijanej Wybierz język wybierz język, którego chcesz użyć dla wiadomości niestandardowej.

 2. W polach tekstowych Tekst nagłówka i Zastrzeżenie dotyczące połączenia alarmowego wprowadź tekst nagłówka i tekst podstawowy, które mają być wyświetlane w oknie zastrzeżenia.

6

W obszarze Urządzeniaskonfiguruj częstotliwość wyświetlania wyskakującego okienka zastrzeżenia:

 1. Dla każdego typu urządzenia, dla którego użytkownicy mają widzieć zastrzeżenie, włącz sąsiedni przełącznik. Dostępne opcje to Komputer stacjonarny, Telefon komórkowy i Tablet.


   
  Jeśli pozostawisz przełącznik typu urządzenia wyłączony, użytkownicy tego typu urządzenia nie zobaczą zastrzeżenia.
 2. Dla każdego typu urządzenia, na którym włączono zastrzeżenie, wybierz opcję Najpierw zaloguj się lub Każde logowanie , aby skonfigurować częstotliwość wyświetlania zastrzeżenia przez użytkowników tych typów urządzeń.

7

Opcjonalne. Jeśli masz usługę lokalizacyjną i chcesz dołączyć aktualizacje lokalizacji do zastrzeżenia, włącz przełącznik Adres URL lokalizacji i wprowadź adres URL usługi lokalizacyjnej.

8

Kliknij przycisk Opublikuj zmiany.

Aktualizacje lokalizacji

Jeśli masz usługę lokalizacyjną, możesz dodać przycisk Aktualizuj lokalizację do zastrzeżenia, które po kliknięciu przez użytkownika aktualizuje informacje o lokalizacji użytkownika w bazie danych. W przypadku sytuacji awaryjnej informacje te są wykorzystywane do kierowania połączeń 911 do najbardziej odpowiedniego centrum reagowania kryzysowego i, w razie potrzeby, do wysyłania służb ratunkowych do fizycznej lokalizacji użytkownika.

Zastrzeżenie i aktualizacja lokalizacji można skonfigurować tak, aby były wyświetlane przy pierwszym logowaniu lub przy każdym logowaniu. Ponadto zalogowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zastrzeżenia i zaktualizować swoją lokalizację, przechodząc do menu Informacje i wybierając Zastrzeżenie dotycząceusług ratunkowych. Jeśli jednak pozostawisz zastrzeżenie wyłączone na określonym typie urządzenia, użytkownicy tych urządzeń nie będą mieli możliwości uzyskania dostępu do zastrzeżenia i zaktualizowania swojej lokalizacji podczas logowania lub za pośrednictwem menu Informacje .