Tjänsteleverantörsadministratörer kan konfigurera en ansvarsfriskrivning för nödtjänster som visas för användare av Webex-appen. Friskrivningsklausulen informerar Webex-appanvändare om vikten av korrekt platsinformation så att operatörer i händelse av en nödsituation kan skicka räddningstjänsten till rätt plats. Om de har en platstjänst ger ansvarsfriskrivningen även användare möjlighet att uppdatera sin platsinformation.

Administratörer kan anpassa följande inställningar för ansvarsfriskrivningen:

 • Språket i ansvarsfriskrivningen (standard är engelska)

 • Texten i ansvarsfriskrivningen

 • Vilka enhetstyper (dator, mobil eller surfplatta) visar ansvarsfriskrivningen

 • Hur ofta ansvarsfriskrivningen visas för användaren (första inloggning, varje inloggning, aldrig)

 • Om ansvarsfriskrivningen inkluderar platsuppdateringar

Så här konfigurerar du den här funktionen:

1

Logga in på Partner Hub.

2

Gå till Inställningar och välj Varumärkning .

3

Välj Avancerad anpassning fliken och klicka Anpassa varumärkesprofileringen .

4

Klicka på Ansvarsfriskrivning för nödsamtal fliken.

5

Valfritt. Om du vill anpassa meddelandetexten klickar du på Lägg till ett anpassat meddelande och gör följande:


 
Om du inte anpassar meddelandet visas ett standardmeddelande baserat på ditt språk och din plats i ansvarsfriskrivningen.
 1. Från Välj ett språk väljer du det språk som du vill använda för det anpassade meddelandet.

 2. I Rubriktext och Friskrivningsklausul för nödsamtal textrutor anger du den rubrik och brödtext som du vill visa i friskrivningsfönstret.

6

Under Enheter , konfigurera hur ofta popup-fönstret för ansvarsfriskrivning visas:

 1. För varje enhetstyp som du vill att användare ska se ansvarsfriskrivningen för aktiverar du växlingsknappen intill. Alternativen är Skrivbord , Mobil och Surfplatta .


   
  Om du lämnar en enhetstyp inaktiverad kommer användare på den enhetstyp inte att se ansvarsfriskrivningen.
 2. För varje enhetstyp där du har aktiverat ansvarsfriskrivningen väljer du Första inloggningen eller Varje inloggning för att konfigurera hur ofta användare på dessa enhetstyper ska se ansvarsfriskrivningen.

7

Valfritt. Om du har en platstjänst och vill inkludera platsuppdateringar med ansvarsfriskrivningen aktiverar du plats URL växla och ange URL:en till platstjänsten.

8

Klicka på Publicera ändringar .

Platsuppdateringar

Om du har en platstjänst kan du lägga till en Uppdatera plats knappen till ansvarsfriskrivningen som, när användaren klickar på den, uppdaterar användarens platsinformation i databasen. I händelse av en nödsituation används denna information för att dirigera 911-samtal till den mest lämpliga nödcentralen och, vid behov, för att skicka räddningstjänsten till användarens fysiska plats.

Friskrivningsklausulen och platsuppdateringen kan konfigureras så att den visas vid första inloggning eller vid varje inloggning. Dessutom kan inloggade användare komma åt ansvarsfriskrivningen och uppdatera sin plats genom att gå till Om menyn och välja Friskrivningsklausul för räddningstjänsten . Men om du lämnar ansvarsfriskrivningen inaktiverad på en specifik enhetstyp har användare på dessa enheter inget alternativ att komma åt ansvarsfriskrivningen och uppdatera sin plats, varken vid inloggning eller via Om menyn.