Friskrivning gällande nödsamtal

tjänsteleverantör kan konfigurera en friskrivningsklausul för räddningstjänsten som visas för användare av Webex-appen. Ansvarsfriskrivningen informerar Webex App-användare om vikten av korrekt platsinformation så att operatören kan skicka nödtjänster till rätt plats vid nödsituationer.

Administratörer kan anpassa följande inställningar för friskrivningen:

 • Språk för friskrivningen (standard är engelska)

 • Texten i ansvarsfriskrivningen

 • Vilka enhetstyper (dator, mobil eller surfplatta) visar friskrivningen

 • Hur ofta friskrivningen visas för användaren (första inloggning, varje inloggning, aldrig)

 • Om friskrivningen inkluderar platsuppdateringar

Så här konfigurerar du funktionen:

1

Logga in på Partner Hub.

2

Gå till Inställningar och välj Varumärka.

3

Välj fliken Avancerad anpassning och klicka på Anpassa varumärke.

4

Klicka på fliken Ansvarsfriskrivning av nödsamtal .

5

Valfritt. Om du vill anpassa meddelandetexten klickar du på Lägg till ett anpassat meddelande och gör följande:


 
Om du inte anpassar meddelandet kommer friskrivningen att visa ett standardmeddelande baserat på ditt språk och din plats.
 1. I rullgardingsrutan Välj en langauge väljer du den langauger som du vill använda för det anpassade meddelandet.

 2. I textrutorna Sidhuvudtextoch Nödsamtalsfriskrivning anger du rubriktexten och brödtexten som du vill visa i friskrivningsfönstret.

6

Under Enheterkonfigurerar du hur ofta popup-fönstret för friskrivningsklausul visas:

 1. Aktivera växlingen intill varandra för varje enhetstyp som du vill att användarna ska se ansvarsfriskrivningen för. Alternativen är stationära, mobila enheter och surfplattor.


   
  Om du lämnar enhetstypens växling inaktiverad kommer användare på den enhetstypen inte att se ansvarsfriskrivningen.
 2. För varje enhetstyp som du har aktiverat friskrivningen på väljer du Första inloggningeller Varje inloggning för att konfigurera hur ofta användare på de enhetstyperna ser friskrivningen.

7

Valfritt. Om du har en platstjänst och vill inkludera platsuppdateringar med friskrivningen aktiverar du växlingen mellan plats-URL och anger URL:en till platstjänsten.

8

Klicka på Publicera ändringar.

Platsuppdateringar

Om du har en platstjänst kan du lägga till knappen Uppdatera plats i friskrivningen. När användaren klickar på knappen uppdateras användarens platsinformation i databasen. I händelse av en nödsituation används denna information för att dirigera nödsamtal till den lämpligaste larmcentralen och, vid behov, skicka räddningspersonal till användarens fysiska plats.

Friskrivningen och platsuppdateringen kan konfigureras så att den visas vid första inloggningen eller vid varje inloggning. Dessutom kan inloggade användare få åtkomst till friskrivningen och uppdatera sin plats genom att gå till menyn Om och välja Friskrivning för räddningstjänst. Om du däremot lämnar friskrivningen inaktiverad på en specifik enhetstyp, har användare på dessa enheter inget alternativ för att få åtkomst till friskrivningen och uppdatera sin plats, varken under inloggningen eller via menyn Om.