Tísňové volání – vyloučení odpovědnosti

Správci poskytovatele služeb mohou nakonfigurovat právní omezení tísňových služeb, které se zobrazí uživatelům aplikace Webex. Odmítnutí odpovědnosti informuje uživatele aplikace Webex o důležitosti přesných informací o poloze uživatele, aby v případě nouze mohli operátoři vyslat tísňové služby na správné místo.

Správci mohou přizpůsobit následující nastavení právního omezení:

 • Jazyk právního omezení (výchozí je angličtina)

 • Text prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 • Které typy zařízení (stolní počítač, mobilní telefon nebo tablet) zobrazují prohlášení o identitě financujícího

 • Jak často se zřeknutí se odpovědnosti zobrazuje uživateli (první přihlášení, každé přihlášení, nikdy)

 • Zda právní omezení zahrnuje aktualizace polohy

Konfigurace této funkce:

1

Přihlaste se k partnerskému centru.

2

Přejděte do Nastavení a vyberte Branding .

3

Vyberte kartu Upřesnit vlastní nastavení a klikněte na možnost Přizpůsobit branding.

4

Klikněte na kartu Právní omezení tísňového volání .

5

Volitelný krok: Chcete-li přizpůsobit text zprávy, klepněte na tlačítko Přidat vlastní zprávu a proveďte následující kroky:


 
Pokud zprávu nepřizpůsobíte, zobrazí se v prohlášení o identitě financujícího výchozí zpráva založená na vašem jazyce a poloze.
 1. Z rozevíracího seznamu Vybrat Langauge vyberte jazyk, který chcete použít pro vlastní zprávu.

 2. Do textových polí Text záhlaví a Právní omezení tísňového volání zadejte text záhlaví a hlavní text, který chcete zobrazit v okně právního omezení.

6

V části Zařízenínakonfigurujte, jak často se vyskakovací okno právního omezení zobrazuje:

 1. Pro každý typ zařízení, pro který chcete, aby se uživatelům zobrazovalo právní omezení, povolte sousední přepínač. Možnosti jsou Desktop, Mobile a Tablet.


   
  Pokud ponecháte přepínač typu zařízení zakázaný, uživatelé na tomto typu zařízení neuvidí právní omezení.
 2. U každého typu zařízení, na kterém jste povolili právní omezení, vyberte První přihlášení nebo Každé přihlášení a nakonfigurujte, jak často se uživatelům těchto typů zařízení bude právní omezení zobrazovat.

7

Volitelný krok: Pokud máte službu zjišťování polohy a chcete do právního omezení zahrnout aktualizace polohy, povolte přepínač Adresa URL umístění a zadejte adresu URL služby zjišťování polohy.

8

Klikněte na Publikovat změny.

Aktualizace polohy

Pokud máte službu zjišťování polohy, můžete k právnímu omezení přidat tlačítko Aktualizovat polohu , které po kliknutí uživatelem aktualizuje informace o poloze uživatele v databázi. V případě nouze se tyto informace používají k směrování hovorů 911 do nejvhodnějšího střediska pro reakci na mimořádné události a v případě potřeby k odeslání tísňových služeb na fyzické místo uživatele.

Zřeknutí se odpovědnosti a aktualizaci polohy lze nakonfigurovat tak, aby se zobrazovaly při prvním přihlášení nebo při každém přihlášení. Kromě toho mohou přihlášení uživatelé získat přístup k právnímu omezení a aktualizovat svou polohu tak, že přejdou do nabídky O aplikaci a vyberou prohlášení o vyloučení odpovědnosti zatísňové služby. Pokud však ponecháte právní omezení na konkrétním typu zařízení vypnuté, uživatelé na těchto zařízeních nemají možnost získat přístup k prohlášení o identitě financujícího a aktualizovat svou polohu, a to ani během přihlášení, ani prostřednictvím nabídky Informace .