Tísňové volání – vyloučení odpovědnosti

V partnerském centru mohou správci poskytovatele služeb přizpůsobit následující nastavení pro prohlášení o identitě financujícího:

 • Jazyk prohlášení o identitě financujícího (výchozí je angličtina)

 • Text prohlášení o identitě financujícího (vlastní text můžete zadat až v pěti jazycích)

 • Jak často se zřeknutí se odpovědnosti uživateli zobrazuje (první přihlášení, každé přihlášení, nikdy)

 • Zda prohlášení o identitě financujícího zahrnuje aktualizace polohy

Konfigurace této funkce:

1

Přihlaste se do Partnerského centra (https://admin.webex.com), přejděte do Nastavení a vyberte Branding.

2

Vyberte kartu Upřesnit přizpůsobení a klikněte na tlačítko Přizpůsobit branding.

3

Klikněte na Zřeknutí se odpovědnosti za tísňové volání.

4

Pokud chcete změnit jazyk nebo text prohlášení o identitě financujícího:

 1. Klikněte na Přidat jazyk.

 2. Vyberte jazyk, který chcete použít.

 3. Volitelný krok: Pokud chcete změnit text prohlášení o identitě financujícího, zadejte nový text prohlášení o identitě financujícího.

 4. Klikněte na položku Uložit.

5

Nakonfigurujte, jak často se zřeknutí se odpovědnosti zobrazuje:

 1. Pokud chcete, aby se uživatelům na těchto typech zařízení zobrazovala prohlášení o identitě financujícího, zaškrtněte políčka Desktop , Mobilní zařízení a Tablet. Pokud necháte typ zařízení nezaškrtovaný, uživatelé na těchto zařízeních se prohlášení o identitě financujícího nezohlední.

 2. Pro každý typ zařízení, pro který je prohlášení o identitě financujícího povoleno, vyberte První přihlášení nebo Každé přihlášení a nakonfigurujte, jak často se prohlášení o identitě financujícího zobrazuje.

6

Volitelný krok: Pokud máte službu zjišťování polohy a chcete, aby prohlášení o identitě financujícího zahrnovalo aktualizace polohy:

 1. Povolte přepínač Aktualizovat umístění.

 2. Zadejte adresu URL služby zjišťování polohy, kterou používáte.

7

Klikněte na Publikovat změny.

Aktualizace polohy

Pokud máte službu zjišťování polohy, můžete do prohlášení o identitě financujícího přidat tlačítko Aktualizovat polohu, které po kliknutí uživatele aktualizuje informace o poloze uživatele v databázi. V případě nouze si tyto informace zvyknou na směrování volání 911 do nejvhodnějšího centra tísňové reakce a v případě potřeby k odeslání tísňových služeb na fyzické místo uživatele.

Prohlášení o identitě financujícího a aktualizaci polohy lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly při prvním přihlášení nebo při každém přihlášení. Kromě toho mohou přihlášení uživatelé získat přístup k prohlášení o identitě financujícího a aktualizovat svou polohu tím, že přejděte do nabídky Informace a vyberete prohlášení o vyloučení odpovědnosti za tísňové služby. Pokud však ponecháte prohlášení o identitě financujícího na konkrétním typu zařízení zakázané, uživatelé na těchto zařízeních nemají možnost získat přístup k prohlášení o identitě financujícího a aktualizovat svou polohu, a to ani během přihlášení, ani prostřednictvím nabídky Informace.