Odricanje odgovornosti za hitne pozive

U partnerskom središtu administratori davatelja usluga mogu prilagoditi sljedeće postavke za odricanje od odgovornosti:

 • Jezik odricanja od odgovornosti (zadano je engleski)

 • Tekst izjave o odricanju odgovornosti (prilagođeni tekst možete unijeti na do pet jezika)

 • Koliko često se odricanje od odgovornosti pojavljuje korisniku (prva prijava, svaka prijava, nikad)

 • Uključuje li izjava o odricanju odgovornosti ažuriranja lokacije

Da biste konfigurirali ovu značajku:

1

Prijavite se u Partnerski centar (https://admin.webex.com), idite na Postavke i odaberite Brendiranje.

2

Odaberite karticu Napredna prilagodba i kliknite gumb Prilagodi robnu marku.

3

Kliknite Izjava o odricanju odgovornosti za hitne slučajeve.

4

Ako želite promijeniti jezik ili tekst izjave o odricanju odgovornosti:

 1. Kliknite Dodaj jezik.

 2. Odaberite jezik koji želite koristiti.

 3. Neobavezno. Ako želite promijeniti tekst izjave o odricanju odgovornosti, unesite novi tekst izjave o odricanju od odgovornosti.

 4. Kliknite Spremi.

5

Konfigurirajte učestalost objavljivanja izjave o odricanju odgovornosti:

 1. Potvrdite okvire Radna površina, Mobilni uređaji i Tablet ako želite da korisnici tih vrsta uređaja vide izjavu o odricanju od odgovornosti. Ako vrstu uređaja ostavite neoznačenu, korisnici na tim uređajima neće vidjeti izjavu o odricanju od odgovornosti.

 2. Za svaku vrstu uređaja za koju je omogućena izjava o odricanju odgovornosti odaberite Prva prijava ili Svaka prijava da biste konfigurirali učestalost prijave.

6

Neobavezno. Ako imate lokacijski servis i želite da izjava o odricanju odgovornosti uključi ažuriranja lokacije:

 1. Omogućite uključivanje/isključivanje mjesta ažuriranja.

 2. Unesite URL usluge Lokacije koju koristite.

7

Kliknite Objavi promjene.

Ažuriranja lokacije

Ako imate uslugu Lokacije, u izjavu o odricanju odgovornosti možete dodati gumb Ažuriraj lokaciju koji, kada ga korisnik klikne, ažurira podatke o lokaciji korisnika u bazi podataka. U slučaju nužde, ove informacije se koriste za usmjeravanje 911 poziva u najprikladniji centar za hitne slučajeve i, ako je potrebno, za slanje hitnih službi na fizičku lokaciju korisnika.

Izjava o odricanju odgovornosti i ažuriranje lokacije mogu se konfigurirati za prikaz prilikom prve prijave ili svake prijave. Osim toga, prijavljeni korisnici mogu pristupiti odricanju od odgovornosti i ažurirati svoju lokaciju tako da odu na izbornik O programu i odaberu izjavu o odricanju odgovornosti za hitne službe. Međutim, ako ostavite izjavu o odricanju odgovornosti onemogućenu na određenoj vrsti uređaja, korisnici na tim uređajima nemaju mogućnost pristupa odricanju od odgovornosti i ažuriranja svoje lokacije, bilo tijekom prijave ili putem izbornika O programu.