Odricanje odgovornosti za hitne pozive

Administratori davatelja usluga mogu konfigurirati izjavu o odricanju odgovornosti za hitne službe koja se prikazuje korisnicima web-aplikacije Webex. Izjava o odricanju odgovornosti obavještava korisnike Webex Aplikacije o važnosti točnih podataka o lokaciji korisnika kako bi, u slučaju nužde, operatori mogli poslati hitne službe na ispravnu lokaciju.

Administratori mogu prilagoditi sljedeće postavke za odricanje od odgovornosti:

 • Jezik odricanja od odgovornosti (zadano je engleski)

 • Tekst izjave o odricanju odgovornosti

 • Koje vrste uređaja (stolna računala, mobilni uređaji ili tableti) prikazuju izjavu o odricanju odgovornosti

 • Koliko često se odricanje od odgovornosti pojavljuje korisniku (prva prijava, svaka prijava, nikad)

 • Uključuje li izjava o odricanju odgovornosti ažuriranja lokacije

Da biste konfigurirali ovu značajku:

1

Prijavite se u Partnerski centar.

2

Otvorite Postavke i odaberite Brendiranje.

3

Odaberite karticu Napredna prilagodba i kliknite Prilagodi robnu marku.

4

Kliknite karticu Izjava o odricanju odgovornosti za hitne slučajeve .

5

Neobavezno. Ako želite prilagoditi tekst poruke, kliknite Dodaj prilagođenu poruku i učinite sljedeće:


 
Ako ne prilagodite poruku, izjava o odricanju odgovornosti prikazuje zadanu poruku na temelju vašeg jezika i lokacije.
 1. Na padajućem izborniku Odabir langaugea odaberite langauge koji želite koristiti za prilagođenu poruku.

 2. U tekstne okvire Tekst zaglavlja i Izjava o odricanju odgovornosti za hitne slučajeve unesite tekst zaglavlja i tijelo teksta koje želite prikazati u prozoru izjave o odricanju odgovornosti.

6

U odjeljku Uređajikonfigurirajte učestalost pojave skočnog prozora izjave o odricanju odgovornosti:

 1. Za svaku vrstu uređaja za koju želite da korisnici vide odricanje od odgovornosti omogućite susjedno prebacivanje. Mogućnosti su Radna površina, Mobilni telefon i Tablet.


   
  Ako ostavite vrstu uređaja onemogućenom, korisnici u toj vrsti uređaja neće vidjeti izjavu o odricanju od odgovornosti.
 2. Za svaku vrstu uređaja na kojoj ste omogućili odricanje od odgovornosti odaberite Prva prijava ili Svaka prijava da biste konfigurirali koliko često korisnici na tim vrstama uređaja vide izjavu o odricanju od odgovornosti.

7

Neobavezno. Ako imate lokacijski servis i želite uključiti ažuriranja lokacije pomoću izjave o odricanju odgovornosti, omogućite uključivanje/isključivanje URL-a lokacije i unesite URL lokacijskog servisa.

8

Kliknite Objavi promjene.

Ažuriranja lokacije

Ako imate uslugu Lokacije, u izjavu o odricanju odgovornosti možete dodati gumb Ažuriraj lokaciju koji, kada ga korisnik klikne, ažurira podatke o lokaciji korisnika u bazi podataka. U slučaju nužde, ove informacije se koriste za usmjeravanje 911 poziva u najprikladniji centar za hitne slučajeve i, ako je potrebno, za slanje hitnih službi na fizičku lokaciju korisnika.

Izjava o odricanju odgovornosti i ažuriranje lokacije mogu se konfigurirati za prikaz prilikom prve prijave ili svake prijave. Osim toga, prijavljeni korisnici mogu pristupiti odricanju od odgovornosti i ažurirati svoju lokaciju tako da odu na izbornik O programu i odaberu izjavu o odricanju odgovornosti za hitne službe. Međutim, ako ostavite izjavu o odricanju odgovornosti onemogućenu na određenoj vrsti uređaja, korisnici na tim uređajima nemaju mogućnost pristupa odricanju od odgovornosti i ažuriranja svoje lokacije, bilo tijekom prijave ili putem izbornika O programu .