Fraskrivelse for nødnummer

Tjenesteleverandøradministratorer kan konfigurere en ansvarsfraskrivelse for nødtjenester som vises til Webex App-brukere. Ansvarsfraskrivelsen informerer Webex App-brukere om viktigheten av nøyaktig informasjon om brukerplassering, slik at operatører i nødstilfeller kan sende nødtjenester til riktig sted.

Administratorer kan tilpasse følgende innstillinger for ansvarsfraskrivelsen:

 • Språket i ansvarsfraskrivelsen (standarden er engelsk)

 • Teksten i ansvarsfraskrivelsen

 • Hvilke enhetstyper (skrivebord, mobil eller nettbrett) som viser ansvarsfraskrivelsen

 • Hvor ofte ansvarsfraskrivelsen vises for brukeren (første pålogging, hver pålogging, aldri)

 • Om ansvarsfraskrivelsen inkluderer stedsoppdateringer

Slik konfigurerer du denne funksjonen:

1

Logg på Partner Hub.

2

Gå til Innstillinger og velg Merkevarebygging.

3

Velg kategorien Avansert tilpassing , og klikk Tilpass varemerking.

4

Klikk kategorien Ansvarsfraskrivelse for nødanrop .

5

Valgfritt. Hvis du vil tilpasse meldingsteksten, klikker du Legg til en egendefinert melding og gjør følgende:


 
Hvis du ikke tilpasser meldingen, viser ansvarsfraskrivelsen en standardmelding basert på språk og sted.
 1. I rullegardinlisten Velg en Språkauge velger du språkene du vil bruke for den egendefinerte meldingen.

 2. Skriv inn toppteksten og brødteksten du vil vise i ansvarsfraskrivelsesvinduet, i tekstboksene Toppteksttekst og Ansvarsfraskrivelse for nødanrop .

6

Under Enheterkonfigurerer du hvor ofte popup-vinduet for ansvarsfraskrivelse vises:

 1. For hver enhetstype du vil at brukerne skal se ansvarsfraskrivelsen for, aktiverer du den tilstøtende veksleknappen. Alternativene er Skrivebord, Mobil og Nettbrett.


   
  Hvis du lar en enhetstype slå seg av, vil ikke brukere av denne enhetstypen se ansvarsfraskrivelsen.
 2. For hver enhetstype du har aktivert ansvarsfraskrivelsen på, velger du Første pålogging eller Hver pålogging for å konfigurere hvor ofte brukere av disse enhetstypene ser ansvarsfraskrivelsen.

7

Valgfritt. Hvis du har en posisjonstjeneste og vil inkludere posisjonsoppdateringer med ansvarsfraskrivelsen, aktiverer du URL-veksleknappen for plassering og skriver inn URL-adressen til posisjonstjenesten.

8

Klikk Publiser endringer.

Oppdateringer av plassering

Hvis du har en stedstjeneste, kan du legge til en Oppdater plassering-knapp i ansvarsfraskrivelsen som oppdaterer brukerens plasseringsinformasjon i databasen når brukeren klikker den. I nødstilfeller blir denne informasjonen brukt til å rute 911-samtaler til det mest hensiktsmessige beredskapssenteret og, om nødvendig, å sende nødtjenester til brukerens fysiske plassering.

Ansvarsfraskrivelsen og lokasjonsoppdateringen kan konfigureres til å vises ved første pålogging eller hver pålogging. I tillegg kan påloggede brukere få tilgang til ansvarsfraskrivelsen og oppdatere posisjonen sin ved å gå til Om-menyen og velge Ansvarsfraskrivelse for nødtjenester. Imidlertid, hvis du lar ansvarsfraskrivelsen være deaktivert på en bestemt enhetstype, har brukere på disse enhetene ikke noe alternativ for å få tilgang til ansvarsfraskrivelsen og oppdatere plasseringen, enten under pålogging eller via Om-menyen .