Disclaimer voor noodoproepen

In Partnerhub kunnen serviceproviderbeheerders de volgende instellingen voor de disclaimer aanpassen:

 • De taal van de disclaimer (standaard is Engels)

 • De tekst van de disclaimer (u kunt aangepaste tekst invoeren in maximaal vijf talen)

 • Hoe vaak de disclaimer wordt weergegeven aan de gebruiker (eerste keer aanmelden, elke aanmelding, nooit)

 • Of de disclaimer locatie-updates bevat

Deze functie configureren:

1

Meld u aan bij Partnerhub (https://admin.webex.com), ga naar Instellingen en selecteer Branding.

2

Selecteer het tabblad Geavanceerde aanpassing en klik op de knop Branding aanpassen.

3

Klik op Disclaimer voor noodoproepen.

4

Als u de taal of de tekst van de disclaimer wilt wijzigen:

 1. Klik op Een taal toevoegen.

 2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.

 3. Optioneel. Als u de disclaimertekst wilt wijzigen, moet u de nieuwe disclaimertekst invoeren.

 4. Klik op Opslaan.

5

Configureer hoe vaak de disclaimer wordt weergegeven:

 1. Vink de selectievakjes Bureaublad, Mobiel en Tablet aan als u wilt dat gebruikers op die apparaattypen de disclaimer zien. Als u een apparaattype uitgeschakeld laat, krijgen gebruikers op die apparaten de disclaimer niet te zien.

 2. Voor elk apparaattype waarvoor de disclaimer is ingeschakeld, selecteert u Eerste aanmelding of Elke aanmelding om te configureren hoe vaak de disclaimer wordt weergegeven.

6

Optioneel. Als u een locatieservice hebt en wilt dat de disclaimer locatie-updates bevat:

 1. Schakel de schakelaar Locatie bijwerken in.

 2. Voer de URL in van de locatieservice die u gebruikt.

7

Klik op Wijzigingen publiceren.

Locatie-updates

Als u een locatieservice hebt, kunt u een knop Locatie bijwerken toevoegen aan de disclaimer. Als een gebruiker op deze knop klikt, worden de locatiegegevens van de gebruiker in de database bijgewerkt. Bij een noodgeval worden deze gegevens gebruikt om 112-oproepen naar de meest geschikte alarmcentrale door te schakelen en, indien nodig, om hulpdiensten naar de fysieke locatie van de gebruiker te sturen.

De disclaimer en de locatie-update kunnen worden geconfigureerd voor weergave bij de eerste aanmelding of bij elke aanmelding. Daarnaast kunnen aangemelde gebruikers de disclaimer openen en hun locatie bijwerken door naar het menu Over te gaan en Disclaimer voor hulpdiensten te selecteren. Als u de disclaimer echter uitgeschakeld laat op een specifiek apparaattype, hebben gebruikers op die apparaten niet de optie om de disclaimer te openen en hun locatie bij te werken: niet tijdens het aanmelden en niet via het menu Over.