Disclaimer voor noodoproepen

serviceprovider beheerders kunnen een disclaimer voor alarmdiensten configureren die wordt weergegeven voor gebruikers van de Webex-app. De vrijwaring informeert Webex-app-gebruikers over het belang van nauwkeurige locatiegegevens zodat operators in geval van nood noodservices naar de juiste locatie kunnen verzenden.

Beheerders kunnen de volgende instellingen voor de disclaimer aanpassen:

 • De taal van de disclaimer (standaard is Engels)

 • De tekst van de disclaimer

 • Welke apparaattypen (desktop, mobiel of tablet) geven de disclaimer weer

 • Hoe vaak de disclaimer wordt weergegeven aan de gebruiker (eerste keer aanmelden, elke aanmelding, nooit)

 • Of de disclaimer locatie-updates bevat

Deze functie configureren:

1

Meld u aan bij Partner Hub.

2

Ga naar Instellingen en selecteer Branding.

3

Selecteer het tabblad Geavanceerde aanpassing en klik op Branding aanpassen.

4

Klik op het tabblad Disclaimer voor noodoproepen .

5

Optioneel. Als u de berichttekst wilt aanpassen, klikt u op Een aangepast bericht toevoegen en doet u het volgende:


 
Als u het bericht niet aan past, wordt in de disclaimer een standaardbericht weergegeven op basis van uw taal en locatie.
 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Een Langauge selecteren de langauge die u wilt gebruiken voor het aangepaste bericht.

 2. In de tekstvakken Koptekst en Disclaimer voor noodoproepen voert u de koptekst en hoofdtekst in die u wilt weergeven in het disclaimervenster.

6

Configureer onderApparaten hoe vaak het pop-upvenster van de disclaimer wordt weergegeven:

 1. Schakel voor elk apparaattype waarvoor u wilt dat gebruikers de disclaimer zien de mogelijkheid om te schakelen uit. De opties zijn desktop, mobiel en tablet.


   
  Als u een apparaattype in-/uitschakelen laat, zien gebruikers van dat apparaattype de disclaimer niet.
 2. Voor elk apparaattype waarop u de disclaimer hebt ingeschakeld, selecteert u Eerste aanmelding of Elke aanmelding om te configureren hoe vaak gebruikers in deze apparaattypen de disclaimer zien.

7

Optioneel. Als u een locatieservice hebt en locatie-updates met de disclaimer wilt opnemen, schakelt u de locatie-URL in en voert u de URL van de locatieservice in.

8

Klik op Wijzigingen publiceren.

Locatie-updates

Als u een locatieservice hebt, kunt u een knop Locatie bijwerken toevoegen aan de disclaimer. Als een gebruiker op deze knop klikt, worden de locatiegegevens van de gebruiker in de database bijgewerkt. Bij een noodgeval worden deze gegevens gebruikt om 112-oproepen naar de meest geschikte alarmcentrale door te schakelen en, indien nodig, om hulpdiensten naar de fysieke locatie van de gebruiker te sturen.

De disclaimer en de locatie-update kunnen worden geconfigureerd voor weergave bij de eerste aanmelding of bij elke aanmelding. Daarnaast kunnen aangemelde gebruikers de disclaimer openen en hun locatie bijwerken door naar het menu Over te gaan en Disclaimer voor hulpdiensten te selecteren. Als u de disclaimer echter uitgeschakeld laat op een specifiek apparaattype, hebben gebruikers op die apparaten niet de optie om de disclaimer te openen en hun locatie bij te werken: niet tijdens het aanmelden en niet via het menu Over.