Administratori dobavljača usluga mogu da konfiguriše odricanje odgovornosti za hitne službe koje se prikazuje Webex korisnicima aplikacije. Odricanje odgovornosti obaveštava Webex korisnike aplikacije o značaju tačnih informacija o lokaciji korisnika, tako da operateri mogu da u hitnom slučaju šalju hitne službe na tačnu lokaciju. Ako imaju uslugu lokacije, odricanje odgovornosti takođe pruža korisnicima mogućnost ažuriranja njihovih informacija o lokaciji.

Administratori mogu da prilagode sledeće postavke za odricanje odgovornosti:

 • Jezik odricanja odgovornosti (podrazumevano je engleski)

 • Tekst odricanja odgovornosti

 • Koji tipovi uređaja (stoni, mobilni ili tablet) prikazuju odricanje odgovornosti

 • Koliko često se odricanje odgovornosti pojavljuje korisniku (prvo prijavljivanje, svaka prijava, nikad)

 • Da li odricanje odgovornosti uključuje ažuriranja lokacije

Da biste konfigurisali ovu funkciju:

1

Prijavite se u Partner Hub.

2

Idite u " Podešavanja" i izaberite " Brendiranje".

3

Izaberite karticu Napredno prilagođavanje i kliknite na "Prilagodi brendiranje".

4

Kliknite na karticu Odricanje odgovornosti za pozive u hitnim slučajevima .

5

Opcionalno. Ako želite da prilagodite tekst poruke, kliknite na Dodaj prilagođenu poruku i uradite sledeće:


 
Ako ne prilagodite poruku, odricanje odgovornosti prikazuje podrazumevanu poruku na osnovu vašeg jezika i lokacije.
 1. U padajućim meniju "Izaberi lengauge" izaberite jezik koji želite da koristite za prilagođenu poruku.

 2. U okvire za tekst zaglavlja i odricanje odgovornosti za pozive u hitnim slučajevima unesite tekst zaglavlja i tekst tela koji želite da se prikaže u prozoru za odricanje odgovornosti.

6

U okviru "Uređaji" konfigurišite koliko često se odricanje odgovornosti iskačući prozor pojavljuje:

 1. Za svaku vrsta uređaja za koje želite da korisnici vide odricanje odgovornosti, omogućite preklopnik pored. Opcije su Desktop, Mobile i Tablet.


   
  Ako ostavite isključenu vrsta uređaja, korisnici na tom sastanku vrsta uređaja neće videti odricanje odgovornosti.
 2. Za svaki vrsta uređaja na kojima ste omogućili odricanje odgovornosti, izaberite Prvo prijavljivanje ili Svako prijavljivanje da biste konfigurisali koliko često korisnici na tim tipovima uređaja vide odricanje odgovornosti.

7

Opcionalno. Ako imate uslugu lokacije i želite da uključite ažuriranja lokacije u odricanje odgovornosti, omogućite preklopnik URL lokacije i unesite URL adresu usluge lokacije.

8

Kliknite na " Objavi promene".

Ažuriranja lokacije

Ako imate uslugu lokacije, možete dodati dugme "Ažuriraj lokaciju" odricanju odgovornosti da, kada klikne na dugme korisnika, ažurira informacije o lokaciji korisnika u bazi podataka. U hitnom stanju, ove informacije se koriste za usmeravanje poziva na broj 911 na odgovarajuće centar za reagovanje u hitnim slučajevima i, po potrebi, za slanje hitnih službi na adresu fizička lokacija.

Odricanje odgovornosti i ažuriranje lokacije mogu se konfigurisati tako da se prikazuju pri prvom prijavljivanju ili svakom prijavljivanju. Osim toga, prijavljeni korisnici mogu da pristupe odricanju odgovornosti i ažuriraju svoju lokaciju tako što će otići u meni "Informacije" i izabrati odricanje odgovornosti za hitne službe. Međutim, ako ostavite onemogućeno odricanje odgovornosti na određenom vrsta uređaja, korisnici na tim uređajima nemaju opciju da pristupe odricanju odgovornosti i ažuriraju svoju lokaciju bilo tokom prijavljivanja ili u meniju "Informacije".