Съобщение в края на живота за асистент по грижите


За подробности вижте статията Съобщение за края на живота за помощник за грижи.

Care е изградена на платформата Cisco Webex Teams, за да предоставя решения, които дават възможност на организациите да предлагат грижа за клиентите на своите клиенти. Решението дава възможност за свързани дигитални изживявания за екипите за грижа за клиентите, което им позволява да доставят непрекъснати контекстуални пътувания на клиенти. Можете да вграждане care на уебсайта си, за да предложи чат и обратно повикване услуги. Грижата включва потребителска работна област за грижа за клиента, интегрирано отчитане и възможности за обратна връзка от клиенти. Разтворът включва също:

  • Context Service — Съхранява и осигурява достъп до данните за взаимодействието наклиентите в облака, създавайки гъвкаво и безпроблемно преживяване за пътешествие на клиентите на Omnichannel.

  • Асистент за грижи —Свързва потребителите на съобщения наCisco Webex Teams с въпроси към експерти, които имат отговори чрез виртуални асистенти.

Първи стъпки

Какво е новото?

Портали на общността