Тази таблица определя функциите webex Calling , които се поддържат от различните устройства и клиенти, които се поддържат от платформата Webex Calling .

Функции за извикване на Webex Крайни точки на MPP Крайни точки на RoomOS Приложение Webex

Алтернативни числа с отличителен пръстен

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Анонимно отхвърляне на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Шлеп-Ин освободен

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Повикване напред, когато не може да се достигне

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Извикване напред Винаги

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Повикване напред зает

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Извикване напред Без отговор

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Извикване напред селективно

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Задържане и възобновяване на повикването

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Известяване при повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Call Park с известия

Поддържано

Поддържано

Поддържа се без известия

Агент на опашката за обаждания

Поддържано

Не се поддържа

Запис на обаждания/команди на устройство

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Повторно набиране на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Връщане на повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Прехвърляне на обаждания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Повикване изчакване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

ИД на изчакване на повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Ограничение за ИД на свързана линия

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Презентация на ИД на свързан ред

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Синхронизиране на функцията на устройството със сървъра

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

Вземане на насочени повиквания

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Пикап за насочено повикване с шлеп-ин

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Не ме безпокойте

Поддържано

Поддържа се локално на устройството. Настройката не се синхронизира с Webex повикваща платформа

Не се поддържа на клиент, настройка и действие, извършвано от Webex Calling Platform

Изпълнителен/Изпълнителен асистент

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Дължина на променливата на набиране на разширението

Поддържано

Поддържано

Частично поддържан, въз основа на Номер, синхронизиран в CI

Кодове за достъп до функции

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Хотелиещ хост (вход за устройство)

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

Хотелска къща за гости

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

ИД на входящ повикващия (име)

Поддържано

Поддържано

Поддържано

ИД на входящ повикващия (име и номер)

Неприложимо

Поддържано

Поддържано

Входящ факс

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Мониторинг (Потребители)

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Мониторинг (Разширения на парка за обаждания)

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Фоново анулиране на шума

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Свързване с един номер

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Онбординг (Код за активиране)

Поддържано

Поддържано

Неприложимо

Качване на борда (MAC адрес)

Поддържано

Неприложимо

Неприложимо

Блокиране на изходящия ИД на повикващия

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Предупреждение за приоритет

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Поверителност

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Натиснете за разговор

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Редски Е911

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Приемане на селективни повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Селективно отхвърляне на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Последователен пръстен

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Споделена линия/mutiple изяви

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Бързо набиране (поддръжка на устройството)

Поддържано

Потребителите могат да бъдат набирани чрез Контакти, Списък с предпочитани

Потребителите могат да бъдат набирани чрез Контакти, Списък с предпочитани

T.38 ФАКС

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Тристранна повикваща/N-пътна конференциа

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Прехващане на повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Видео точка към точка

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Визуална гласова поща

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Видео Гласова поща

Поддържано

Поддържано

Не се поддържа

Гласова поща

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Уебекс Медия Анализ

Поддържано

Поддържано

Поддържано