Denne tabellen definerer Webex Calling-funksjonene som støttes av de ulike enhetene og klientene som støttes av Webex Calling-plattformen .

Webex-anropsfunksjoner MPP-endepunkter RoomOS-endepunkter Webex-app

Alternative tall med særskilt ringesignal

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Avvisning av anonym samtale

Støttes

Støttes

Støttes

Lekter-inn-fritatt

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling når den ikke kan nås

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling alltid

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling opptatt

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling uten svar

Støttes

Støttes

Støttes

Selektiv viderekobling av anrop

Støttes

Støttes

Støttes

Samtalesperre og fortsett

Støttes

Støttes

Støttes

Varsle om samtale

Støttes

Støttes

Støttes

Ring Park med varsler

Støttes

Støttes

Støttes uten varsler

Agent for samtalekø

Støttes

Støttes ikke

Samtaleopptak/kommandoer på enheten

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Ring opp på nytt

Støttes

Støttes

Støttes

Ring tilbake

Støttes

Støttes

Støttes

Overføring av samtale

Støttes

Støttes

Støttes

Samtale venter

Støttes

Støttes

Støttes

Vente-ID for samtale

Støttes

Støttes

Støttes

Begrensning av tilkoblet linje-ID

Støttes

Støttes

Støttes

Presentasjon med tilkoblet linje-ID

Støttes

Støttes

Støttes

Synkronisering av enhetsfunksjon med server

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Henting av rettet samtale

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Henting av rettet samtale med lekter inn

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Ikke forstyrr

Støttes

Støttes lokalt på enheten. Innstillingen er ikke synkronisert med Webex Calling Platform

Støttes ikke på klient, innstilling og handling utført av Webex Calling Platform

Overordnet/utøvende assistent

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Variabel lengde på oppringing av filtype

Støttes

Støttes

Delvis støttet, basert på nummersynkronisert i CI

Tilgangskoder for funksjoner

Støttes

Støttes

Støttes

Hotellvert (enhetspålogging)

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Hotellgjest

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Innkommende oppringer-ID (navn)

Støttes

Støttes

Støttes

Innkommende oppringer-ID (navn og nummer)

Ikke relevant

Støttes

Støttes

Innkommende telefaks

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Overvåking (brukere)

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Overvåking (Call Park-utvidelser)

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Støyreduksjon i bakgrunnen

Støttes

Støttes

Støttes

Single Number Reach

Støttes

Støttes

Støttes

Onboarding (aktiveringskode)

Støttes

Støttes

Ikke relevant

Onboarding (MAC-adresse)

Støttes

Ikke relevant

Ikke relevant

Blokkering av utgående oppringer-ID

Støttes

Støttes

Støttes

Varsel om prioritet

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Personvern

Støttes

Støttes

Støttes

Trykk for å snakke

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Redsky E911

Støttes

Støttes

Støttes

Selektiv anropsgodkjenning

Støttes

Støttes

Støttes

Selektiv avvisning av anrop

Støttes

Støttes

Støttes

Sekvensiell ring

Støttes

Støttes

Støttes

Delt linje-/demp-utseende

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Hurtigoppringing (enhetsstøtte)

Støttes

Brukere kan ringes opp via kontakter, Favoritter-listen

Brukere kan ringes opp via kontakter, Favoritter-listen

T.38 TELEFAKS

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Treveis anrop/N-veis konferanser

Støttes

Støttes

Støttes

Samtaleavlytting

Støttes

Støttes

Støttes

Punkt til punkt for video

Støttes

Støttes

Støttes

Visuell talepost

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Telefonsvarer for video

Støttes

Støttes

Støttes ikke

Talepost

Støttes

Støttes

Støttes

Webex Media Analyse

Støttes

Støttes

Støttes