Koristite ovu tabelu da biste videli podržane funkcije za Webex Calling uređaje i aplikacije.

Webex Calling funkcije MPP krajnje tačke RoomOS krajnje tačke Aplikacija Webex

Alternativni brojevi sa prepoznatljivim prstenom

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Odbijanje anonimnog poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Izusnivanje za upada

Podržano

Podržano

Podržano

Pozovi unapred kada se ne može stići

Podržano

Podržano

Podržano

Pozovi unapred uvek

Podržano

Podržano

Podržano

Poziv unapred zauzet

Podržano

Podržano

Podržano

Poziv unapred Bez odgovora

Podržano

Podržano

Podržano

Selektivni poziv unapred

Podržano

Podržano

Podržano

zadržavanje i nastavljanje poziva,

Podržano

Podržano

Podržano

Obaveštenje o pozivu

Podržano

Podržano

Podržano

Zovi park sa obaveštenjima

Podržano

Podržano

Podržano bez obaveštenja

Agent reda za čekanje poziva

Podržano

Nije podržano

Podržano

Pozivanje snimanja/komandi na uređaju

Podržano

Nije podržano

Podržano

Ponovno bvanje poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Povratni poziv

Podržano

Podržano

Podržano

Prenos poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Zovi na čekanje

Podržano

Podržano

Podržano

ID poziva na čekanju

Podržano

Podržano

Podržano

Ograničenje ID-a povezane linije

Podržano

Podržano

Podržano

Prezentacija ID-a povezane linije

Podržano

Podržano

Podržano

Sinhronizacija funkcije uređaja sa serverom

Podržano

Nije podržano

Nije primenljivo

Usmereno preuzimanje poziva

Podržano

Nije podržano

Podržano

Usmereno preuzimanje poziva sa baržom

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Ne uznemiravaj

Podržano

Podržan lokalno na uređaju. Postavka se ne sinhronizuje sa Webex platformom za pozivanje

Nije podržano na klijentu, podešavanju i radnji koju izvršava Webex platforma za pozivanje

Izvršni rukovodilac /izvršni asistent

Podržano

Nije podržano

Podržano

Dužina promenljive biranja proširenja

Podržano

Podržano

Delimično podržano, na osnovu broja sinhronizovanog u CI

Pristupni kodovi funkcije

Podržano

Podržano

Podržano

Domaćin hotela (prijavljivanje na uređaj)

Podržano

Nije podržano

Nije primenljivo

Gost u hotelu

Podržano

Nije podržano

Nije primenljivo

Radni prostori na čekanju

Podržano

Podržano

ID dolaznog pozivaoca (ime)

Podržano

Podržano

Podržano

ID dolaznog pozivaoca (ime i broj)

Nije primenljivo

Podržano

Podržano

Dolazni FAKS

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nadgledanje (korisnici)

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Monitoring (proširenja parka poziva)

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Otkazivanje buke u pozadini

Podržano

Podržano

Podržano

Domet jednog broja

Podržano

Podržano

Podržano

Ukrcavanje (aktivacioni kôd)

Podržano

Podržano

Nije primenljivo

Ukrcavanje (MAC adresa)

Podržano

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Blokiranje ID-a odlaznog pozivaoca

Podržano

Podržano

Podržano

Upozorenje o prioritetu

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Privatnost

Podržano

Podržano

Podržano

Gurni na razgovor

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Redsky E911

Podržano

Podržano

Podržano

Selektivno prihvatanje poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Selektivno odbijanje poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Sekvencijalni prsten

Podržano

Podržano

Podržano

Pojavljivanje deljene linije/mutiple

Podržano

Nije podržano

Nije podržano

Brzo biranje broja (podrška za uređaj)

Podržano

Korisnici se mogu birati putem liste "Kontakti", "Omiljene lokacije"

Korisnici se mogu birati putem liste "Kontakti", "Omiljene lokacije"

T.38 FAX

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Trosmerno pozivanje/N-way konferencija

Podržano

Podržano

Podržano

Presretanje poziva

Podržano

Podržano

Podržano

Video tačka do tačke

Podržano

Podržano

Podržano

Vizuelna govorna pošta

Podržano

Nije podržano

Podržano

Govorna pošta

Podržano

Podržano

Podržano

Webex Media Analytics

Podržano

Podržano

Podržano