След среща домакините получават резюме по имейл, за да могат да видят кой е присъствал на срещата. Обобщената информация е налична и на вашия сайт на Webex.

Когато домакин записва среща , имейлът с обобщение включва списък на присъстващите, подредени по продължителност, заедно с времето, в което са се присъединили, продължителността и типа на връзката.


 

Ако спрете да записвате по време на срещата и след това започнете да записвате отново по-късно, се генерира друг имейл с обобщение след срещата.

Щракнете върху Преглед на съдържанието на срещата в имейла с обобщение, за да влизам във вашия сайт на Webex и да получите по-пълна информация за участниците, като акценти, препис, запис и целия списък с присъстващи.