Когато хост записва събрание, техният обобщен имейл след събранието включва списък на участниците, поръчани по продължителност, заедно с времето, в което са се присъединили, продължителността и типа връзка.


Ако спрете записа по време на събранието и след това започнете да записвате отново по-късно, се генерира друг обобщаващ имейл след събранието.

Кликнете върху Преглед на съдържанието на събранието в обобщения имейл след събранието, за да влезете във вашия Webex сайт и да получите по-пълна информация за участниците, като например акцентите, преписа, записа и целия списък от участници.