Gdy gospodarz rejestrujespotkanie, jego wiadomość e-mail z podsumowaniem po spotkaniu zawiera listę uczestników uporządkowaną według czasu trwania, wraz z czasem dołączenia, czasem trwania i typem połączenia.


Jeśli zatrzymasz nagrywanie podczas spotkania, a następnie rozpoczniesz nagrywanie ponownie w późniejszym czasie, zostanie wygenerowana kolejna wiadomość e-mail z podsumowaniem po spotkaniu.

Kliknij pozycję Wyświetl zawartość spotkania w wiadomości e-mail z podsumowaniem spotkania, aby zalogować się do witryny webex i uzyskać pełniejsze informacje o uczestnikach, takie jak wyróżnienia, transkrypcja, nagranie i cała lista uczestników.