Když hostitel zaznamená schůzku , obsahuje jeho souhrnnýe-mail po schůzce seznam účastníků seřazených podle doby trvání spolu s časem, kdy se připojili, dobou trvání a typem připojení.


Pokud během schůzky přestanete nahrávat a později začnete znovu nahrávat, vygeneruje se další souhrnný e-mail po schůzce.

Kliknutím na Zobrazit obsah schůzky v souhrnném e-mailu po schůzce se přihlaste k webu Webex a získejte úplnější informace o účastnících, jako jsou zvýraznění, přepis, záznam a celý seznam účastníků.