Wanneer een host een vergadering op neemt, bevat de e-mail die na de vergadering is verzonden, een lijst met deelnemers die per duur zijn besteld, samen met de tijd waarop de host heeft de vergadering bijgedragen, de duur en het verbindingstype.


Als u de opname stopt tijdens de vergadering en later opnieuw gaat opnemen, wordt er een andere e-mail met een samenvatting na de vergadering gegenereerd.

Klik op Vergaderinhoud bekijken in de e-mail die na de vergaderingsoverzicht staat om u aan te melden bij uw Webex-site en meer volledige deelnemersinformatie te krijgen, zoals de hoogtepunten, transcriptie, opname en de volledige lijst met deelnemers.