Kada domaćin zapiše sastanak, njihova e-poruka sa rezimeom sastanka sadrži listu učesnika poručenih po trajanju, zajedno sa vremenom kada su se pridružili, trajanjem i tipom veze.


Ako prestanete da snimate tokom sastanka, a zatim kasnije ponovo započnete snimanje, generiše se druga e-poruka sa rezimeom posle sastanka.

U e-poruci sa rezimeom sastanka kliknite na dugme "Prikaži sadržaj sastanka" da biste se prijavili na Webex lokaciju i dobili potpunije informacije o učesnicima, kao što su istaknuti sadržaji, transkript, snimanje i čitava lista učesnika.