כאשר מארח מתעד פגישה, הודעת הדואר האלקטרוני שלו לאחר הפגישה כוללת רשימה של משתתפים שהוזמנו לפי משך הזמן, יחד עם הזמן שבו הם הצטרפו, משך הזמן וסוג החיבור.


אם תפסיק להקליט במהלך הפגישה ולאחר מכן תתחיל להקליט שוב במועד מאוחר יותר, תיווצר הודעת דואר אלקטרוני נוספת לאחר הפגישה.

לחץ על הצג תוכן פגישה בדוא"ל המסכם שלאחר הפגישה כדי להיכנס לאתר Webex שלך ולקבל מידע מלא יותר על המשתתפים, כגון הדגשים, התמליל, ההקלטה והרשימה המלאה של המשתתפים.