Når en vært optager et møde , inkluderer værtens e-mailoversigt efter mødet en liste over mødedeltagere, som er bestilt efter varighed, sammen med den tid, de deltog i, varigheden og forbindelsestypen.


Hvis du stopper optagelsen under mødet og starter optagelsen igen senere, genereres der en anden e-mailoversigt efter mødet.

Klik på Vis mødeindhold i e-mailoversigten efter mødet for at logge ind på dit Webex-websted og få mere komplette deltageroplysninger, såsom højdepunkterne, afskrift, optagelse og hele listen over mødedeltagere.