Kada glavno računalo snimi sastanak, njihova e-pošta sažetka nakon sastanka sadrži popis sudionika naručenih prema trajanju, zajedno s vremenom kada su se pridružili, trajanjem i vrstom veze.


Ako prekinete snimanje tijekom sastanka, a zatim kasnije ponovno počnete snimati, generira se druga e-pošta sažetka nakon sastanka.

Kliknite Prikaz sadržaja sastanka u sažetku e-pošte nakon sastanka da biste se prijavili na web-mjesto i dobili potpunije informacije o sudionicima, kao što su isticanja, transkript, snimanje i cijeli popis sudionika.