Nakon sastanka, domaćini primaju sažetak e-pošte, tako da mogu vidjeti tko je prisustvovao sastanku. Sažetak informacija također je dostupan na vašem Web-mjesto Webex.

Kad je domaćin bilježi sastanak , e-poruka sa sažetkom uključuje popis sudionika poredanih po trajanju, zajedno s vremenom kada su se pridružili, trajanjem i vrstom veze.


 

Ako prekinete snimanje tijekom sastanka, a zatim ponovno počnete snimati kasnije, generira se još jedna e-poruka sa sažetkom nakon sastanka.

Kliknite Pregledajte sadržaj sastanka u e-poruci sa sažetkom kako biste se prijaviti se na svoju web- Web-mjesto Webex i dobili potpunije informacije o sudionicima, kao što su istaknuti dijelovi, transkript, snimka i cijeli popis sudionika.