Po stretnutí dostanú hostitelia e-mailové zhrnutie, takže môžu vidieť, kto sa stretnutia zúčastnil. Súhrnné informácie sú k dispozícii aj na vašej webovej lokalite Webex.

Keď hostiteľ zaznamenáva stretnutie, súhrnný e-mail obsahuje zoznam účastníkov zoradených podľa trvania spolu s časom, kedy sa pripojili, trvaním a typom pripojenia.


 

Ak zastavíte nahrávanie počas stretnutia a potom znova spustíte nahrávanie neskôr, vygeneruje sa ďalší e-mail so súhrnom po stretnutí.

Kliknite Zobraziť obsah stretnutia v súhrnnom e-maile, aby ste sa prihlásili na svoju webovú stránku Webex a získali kompletnejšie informácie o účastníkovi, ako sú najdôležitejšie udalosti, prepis, záznam a celý zoznam účastníkov.